Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Đánh giá viên chức tại Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thĩ Hồng Mơ
PGS.TS. Võ Kim Sơn 2020 Quản lý công
2 ThS
Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Đỗ Phi Yến
PGS.TS. Võ Kim Sơn 2020 Quản lý công
3 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức Văn phòng UBND huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
NGUYỄN THỊ DUYÊN
PGS.TS VÕ KIM SƠN 2020 Quản lý công
4 ThS
Tổ chức và hoạt động của chính quyền huyện Phoukout, tỉnh Xiêng Khoảng, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Soulisa chanthapanya
PGS.TS. Võ Kim Sơn 2020 Quản lý công
5 ThS
Đánh giá công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai theo kết quả công việc
Nguyễn Thành Nam
PGS.TS Võ Kim Sơn 2020 Quản lý công
6 ThS
Năng lực của cán bộ chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
Nguyễn Thị Thuyến
PGS.TS. Võ Kim Sơn 2020 Quản lý công
7 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
Nguyễn Thị Mỹ Linh
PGS.TS. Võ Kim Sơn 2020 Quản lý công
8 ThS
Tạo động lực làm việc cho công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Vũ Thị Lan Phương
PGS.TS Võ Kim Sơn 2020 Quản lý công
9 ThS
Năng lực biên dịch viên tại các trung tâm lưu trữ quốc gia, cục văn thư và lưu trữ nhà nước
Nguyễn Phú Trọng
PGS.TS Võ Kim Sơn 2020 Quản lý công
10 ThS
Chất lượng công chức cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Lâm Hạ Long
PGS.TS. Võ Kim Sơn 2020 Quản lý công
11 ThS
Thực thi chính sách tiết kiệm điện trên địa bàn quận Nam Từ Liêm thành phố Hà Nội
Nguyễn Hồng Nam
PGS.TS Võ Kim Sơn 2020 Chính sách công
12 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã tại Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Ng Thị Ngọc Mai
PGS.TS. Võ Kim Sơn 0 Quản lý công
13 ThS
Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công tỉnh Bình Dương
Vũ Thị Thanh Thủy
PGS.TS. Võ Kim Sơn 0 Quản lý công
14 ThS
Tạo động lực làm việc cho viên chức tại Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II
PHẠM VĂN CHIẾN
PGS.TS. Võ Kim Sơn 2020
15 ThS
Tạo động lực làm việc cho công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bình Dương
NG VÕ THANH THẢO
PGS.TS. Võ Kim Sơn 2019
16 ThS
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG HUẾ NHẰM ĐÁP ỨNG NHU CẦU HỘI NHẬP KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ
NGÔ VIỆT DŨNG
PGS. TS VÕ KIM SƠN 2018 Quản lý công
17 TS
Sự tham gia của công chúng trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
Trần Thị Hương Huế
PGS.TS Võ Kim Sơn, PGS.TS Đặng Khắc Ánh 2019 Quản lý công
18 ThS
Năng lực biên dịch viên tại các trung tâm lưu trữ quốc gia, cục văn thư và lưu trữ nhà nước
Nguyễn Phú Trọng
PGS.TS Võ Kim Sơn 2020 Quản lý công
19 ThS
thực thi chính sách tiết kiệm điện trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Nguyễn Hồng Nam
PGS.TS Võ Kim Sơn 2020 Chính sách công
20 TS
Tổ chức bộ máy Ban quản lý khu kinh tế đặc biệt cấp tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Mai Hữu Bốn
PGS.TS. Võ Kim Sơn
TS. Đào Đăng Kiên
2017 Quản lý công
21 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức văn phòng-thống kê cấp xã huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
Phạm Văn Lý
PGS.TS. Võ Kim Sơn 2017 Quản lý công
22 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức địa chính-nông nghiệp-xây dựng và môi trường cấp xã trên địa bàn huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
Phạm Thanh Văn
PGS.TS. Võ Kim Sơn 2017 Quản lý công
23 ThS
Năng lực chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Nguyễn Thị Minh Thanh
PGS.TS. Võ Kim Sơn 2017 Quản lý công
24 ThS
Nâng cao năng lực quản lý của trưởng phòng, phó trưởng phòng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Tp. Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương
Lê Tấn Linh
PGS.TS. Võ Kim Sơn 2017 Quản lý công
25 ThS
Năng lực quản lý của chủ tịch UBND cấp xã ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
Lê Bá Đài
PGS.TS. Võ Kim Sơn 2017 Quản lý công
26 ThS
Chất lượng công chức các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Nhà Bè, Tp.HCM
Đoàn Ngọc Đức
PGS.TS. Võ Kim Sơn 2017 Quản lý công
27 ThS
Tổ chức bộ máy chính quyền đô thị thành phố trực thuộc tỉnh ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Hangphonxavan chanthala
PGS.TS Võ Kim Sơn 2017 Quản lý công
28 ThS
Tạo động lực làm việc cho công chức tại Trung tâm tin học, Văn phòng Quốc hội, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Sithanome Phommachanh
PGS.TS. Võ Kim Sơn 2016 Quản lý công
29 ThS
Tạo động lực làm việc cho viên chức tại trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An
Nguyễn Thị Phương Thảo
PGS.TS. Võ Kim Sơn 2016 Quản lý công
30 ThS
Năng lực công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông
Ngôn Thị Hoàng
PGS.TS. Võ Kim Sơn 2017 Quản lý công
Tìm thấy 31 kết quả. Trang 1/2 xem trang 12