Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 TS
Tổ chức bộ máy Ban quản lý khu kinh tế đặc biệt cấp tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Mai Hữu Bốn
PGS.TS. Võ Kim Sơn
TS. Đào Đăng Kiên
2017 Quản lý công
2 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức văn phòng-thống kê cấp xã huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
Phạm Văn Lý
PGS.TS. Võ Kim Sơn 2017 Quản lý công
3 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức địa chính-nông nghiệp-xây dựng và môi trường cấp xã trên địa bàn huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
Phạm Thanh Văn
PGS.TS. Võ Kim Sơn 2017 Quản lý công
4 ThS
Năng lực chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Nguyễn Thị Minh Thanh
PGS.TS. Võ Kim Sơn 2017 Quản lý công
5 ThS
Nâng cao năng lực quản lý của trưởng phòng, phó trưởng phòng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Tp. Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương
Lê Tấn Linh
PGS.TS. Võ Kim Sơn 2017 Quản lý công
6 ThS
Năng lực quản lý của chủ tịch UBND cấp xã ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
Lê Bá Đài
PGS.TS. Võ Kim Sơn 2017 Quản lý công
7 ThS
Chất lượng công chức các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Nhà Bè, Tp.HCM
Đoàn Ngọc Đức
PGS.TS. Võ Kim Sơn 2017 Quản lý công
8 ThS
Tổ chức bộ máy chính quyền đô thị thành phố trực thuộc tỉnh ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Hangphonxavan chanthala
PGS.TS Võ Kim Sơn 2017 Quản lý công
9 ThS
Tạo động lực làm việc cho công chức tại Trung tâm tin học, Văn phòng Quốc hội, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Sithanome Phommachanh
PGS.TS. Võ Kim Sơn 2016 Quản lý công
10 ThS
Tạo động lực làm việc cho viên chức tại trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An
Nguyễn Thị Phương Thảo
PGS.TS. Võ Kim Sơn 2016 Quản lý công
11 ThS
Năng lực công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông
Ngôn Thị Hoàng
PGS.TS. Võ Kim Sơn 2017 Quản lý công
12 ThS
Đào tạo, bồi dưỡng viên chức ngành bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk
Lê Thị Ngọc Loan
PGS.TS Võ Kim Sơn 2017 Quản lý công
Tìm thấy 12 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1