Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Thực thi chính sách tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Loan
TS. Võ Văn Tuyển 2017 Chính sách công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1