Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 TS
Cơ sở lý luận và thực tiễn về định biên đối với cơ quan bộ ở Việt Nam hiện nay
Nguyễn Thanh Tùng
GS.TS. Bùi Thế Vĩnh
PGS.TS. Văn Tất Thu
2017 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1