Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH - TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN
TRẦN CÔNG HOAN
PGS.TS. VŨ ĐỨC ĐẢN 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2 ThS
Quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp tại tỉnh Nam Định
Trần Văn Đức
PGS. TS Vũ Đức Đán 2017 Quản lý công
3 ThS
Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp xã - Từ thực tiễn huyện Hoài Đức thành phố Hà Nội
Phí Văn Thuận
PGS.TS Vũ Đức Đán 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
4 ThS
Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở tỉnh Thái Bình
Đoàn Thị Nhàn
PGS.TS. Vũ Đức Đán 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
5 ThS
Bán đấu giá trong thi hành án dân sự (từ thực tiễn tỉnh Vĩnh Phúc)
Phùng Huy Thọ
PGS. TS. Vũ Đức Đán 2017 Chính sách công
6 ThS
Pháp luật về quản lý môi trường - từ thực tiễn tỉnh Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk
Văn Tiến Sĩ
PGS.TS. Vũ Đức Đán 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
7 ThS
Tổ chức thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng đối với giáo viên trong trường trung cấp chuyên nghiệp - Từ thực tiễn tỉnh Đăk Lăk
Hồ Thị Cúc
PGS.TS. Vũ Đức Đán 2017 Quản lý công
8 ThS
Tổ chức, hoạt động của chính quyền thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vình Phúc
Đinh Xuân Hậu
PGS.TS. Vũ Đức Đán 2016 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
9 ThS
Quản lý nhà nước về chứng thực của UBND phường- từ thực tiễn Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Hà Thị Hồng
PGS.TS. Vũ Đức Đán 2016 Quản lý công
Tìm thấy 9 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1