Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Tuyển dụng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Hải Phòng
Bùi Lê Trung
PGS.TS Vũ Thị Loan 2021 Quản lý công
2 ThS
Năng lực công chức tư pháp - hộ tịch phường tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Nguyễn Công Hiệp
PGS.TS Vũ Thị Loan 2020 Quản lý công
3 ThS
TIẾP CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ
NGUYỄN VĂN HẢI
PGS.TS. VŨ THỊ LOAN 2020 Quản lý công
4 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức tại Chi cục thuế quận Hải An, thành phố Hải Phòng
Phạm Thị Hải
PGS.TS Vũ Thị Loan 2020 Quản lý công
5 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
Phan Trung Dũng
PGS. TS Vũ Thị Loan 2017 Quản lý công
6 ThS
Nâng cao chất lượng bồi dưỡng công chức quản lý, lãnh đạo cấp phòng tại huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang
Nông Quốc Đoàn
PGS. TS Vũ Thị Loan 2017 Quản lý công
7 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy Ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Lê Nguyễn Hải Quỳnh
PGS.TS. Vũ Thị Loan 2016 Quản lý công
Tìm thấy 7 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1