Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên
Phan Quỳnh Duyên
TS. Vũ Đăng Minh 2020 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk
H Rin AD Rỡng
TS. Vũ Đăng Minh 2020 Quản lý công
3 ThS
Một số giải pháp tạo việc làm cho người lao động tỉnh Đắk Lắk
Vũ Thị Mỹ Phượng
TS. Vũ Đăng Minh 2020 Quản lý công
4 ThS
Điều hành hoạt động của văn phòng HĐND và UBND huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Thanh Hà
TS. Vũ Đăng Minh 2020 Quản lý công
5 ThS
CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THUỘC ĐỀ ÁN 500 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
TRẦN THỊ HUYỀN TRÂN
TS. VŨ ĐĂNG MINH 2017 Quản lý công
6 ThS
CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
TRẦN THỊ HUYỀN TRANG
TS. VŨ ĐĂNG MINH 2017 Quản lý công
7 ThS
Thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với viên chức ngành giáo dục ở huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
Trần Thị Minh Quỳnh
TS. Vũ Đăng Minh 2019 Chính sách công
8 ThS
QLNN về công tác thanh niên trên địa bàn huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
Nguyễn Phương Diễm My
TS. Vũ Đăng Minh 2019 Quản lý công
Tìm thấy 8 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1