Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
31 ThS
Bán đấu giá trong thi hành án dân sự (từ thực tiễn tỉnh Vĩnh Phúc)
Phùng Huy Thọ
PGS. TS. Vũ Đức Đán 2017 Chính sách công
32 ThS
Pháp luật về quản lý môi trường - từ thực tiễn tỉnh Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk
Văn Tiến Sĩ
PGS.TS. Vũ Đức Đán 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
33 ThS
Tổ chức thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng đối với giáo viên trong trường trung cấp chuyên nghiệp - Từ thực tiễn tỉnh Đăk Lăk
Hồ Thị Cúc
PGS.TS. Vũ Đức Đán 2017 Quản lý công
34 ThS
Tổ chức, hoạt động của chính quyền thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vình Phúc
Đinh Xuân Hậu
PGS.TS. Vũ Đức Đán 2016 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
35 ThS
Quản lý nhà nước về chứng thực của UBND phường- từ thực tiễn Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Hà Thị Hồng
PGS.TS. Vũ Đức Đán 2016 Quản lý công
Tìm thấy 35 kết quả. Trang 2/2 xem trang 12