Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Thực hiện chính sách giải quyết việc làm cho người khuyết tật tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Phạm Vân Thanh
PGS.TS Vũ Duy Yên 2020 Chính sách công
2 ThS
Quản lý nhà nước đối với giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Nguyễn Thị Lan Luyến
PGS. TS Vũ Duy Yên 2020 Quản lý công
3 ThS
Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Học viện Kỹ thuật Quân sự
Lương Tuấn Sơn
PGS.TS. Vũ Duy Yên 2020 Quản lý công
4 ThS
Năng lực quản lý của chủ tịch UBND xã, tỉnh Hà Tĩnh
Lê Thị Thùy Dung
PGS.TS Vũ Duy Yên 2020 Quản lý công
5 ThS
Chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào cơ quan hành chính nhà nước tại Thành phố Hà Nội
Nguyễn Thu Trang
PGS.TS. Vũ Duy Yên 2020 Chính sách công
6 ThS
Chất lượng công chức Văn hóa - Xã hội cấp xã trên địa bàn Thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk
Nhữ Thị Lệ
PGS.TS. Vũ Duy Yên 2020 Quản lý công
7 ThS
Đánh giá viên chức các phòng chức năng tại Bệnh viện phụ sản Hà Nội
Hà Thị Châm
PGS.TS Vũ Duy Yên 2020 Quản lý công
8 ThS
SỬ DỤNG CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH
HOÀNG XUÂN THIẾT
PGS. TS VŨ DUY YÊN 2017 Quản lý công
9 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
NGUYỄN HỒNG HẢI
PGS. TS VŨ DUY YÊN 2018 Quản lý công
10 ThS
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC TẠI CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN THỊ BÍCH ĐÀO
PGS. TS VŨ DUY YÊN 2018 Quản lý công
11 ThS
NĂNG LỰC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA VIÊN CHỨC NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ
VÕ HÀ LINH
PGS. TS. VŨ DUY YÊN 2019 Quản lý công
12 ThS
Tạo động lực làm việc cho công chức phường, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Phạm Hoài Nam
PGS.TS Vũ Duy Yên 2019 Quản lý công
13 ThS
Đánh giá viên chức các phòng chức năng tại bệnh viện phụ sản Hà Nội
Hà Thị Châm
PGS.TS Vũ Duy yên 2020 Quản lý công
14 ThS
Tạo động lực làm việc cho công chức Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng
Nguyễn Thị Huê
PGS.TS Vũ Duy Yên 2019 Quản lý công
15 ThS
TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÔNG CHỨC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO
PGS.TS. VŨ DUY YÊN 2017 Quản lý công
16 ThS
Thực hiện chính sách phát triển điện mặt trời ở Việt Nam
Nguyễn Thị Thúy Hà
PGS. TS. Vũ Duy Yên 2017 Chính sách công
17 ThS
Chính sách phát triển dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ ở Việt Nam
Tống Trần Lê Thành
PGS. TS. Vũ Duy Yên 2017 Chính sách công
18 ThS
Nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cấp huyện ở thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Phettha Vone MounSouphom
PGS.TS. Vũ Duy Yên 2016 Quản lý công
19 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức phường thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Nguyễn Ngọc Thông
PGS.TS. Vũ Duy Yên 2017 Quản lý công
Tìm thấy 19 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1