Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
Nguyễn Võ Anh Thư
TS. Vũ Thành Luân 2020 Quản lý công
2 ThS
Chất lượng công chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Minh Thư
TS. Vũ Thành Luân 2020 Quản lý công
3 ThS
Quản lý nhà nước về đất đai của ủy ban nhân dân huyện Cần Đước, tỉnh Long An
Nguyễn Anh Tuấn
TS. Vũ Thành Luân 2020 Quản lý công
Tìm thấy 3 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1