Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước đối với hoạt động tự quản cộng đồng ở cơ sở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
Bùi Thị Ninh
TS. Vũ Thế Duy 2021 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1