Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về tạo việc làm cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Nguyễn Thị Hồng Phượng
TS. Vũ Thị Hồng Khanh 2018 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tuấn Long
TS. Vũ Thị Hồng Khanh 2019 Quản lý công
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1