Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về hộ tịch trên địa bàn huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
Lê Thành Nhân
TS. Vũ Thị Minh Ngọc 2020 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1