Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho thanh niên ở tỉnh Đắk Nông
Nguyễn Văn Sơn
TS. Vũ Thanh Bình 2020 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1