Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
Ngô Hữu Tưởng
PGS.TS. Vũ Thanh Sơn 2020 Quản lý công
2 ThS
Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Hậu Lộc tỉnh Thanh Hóa
Lê Thị Xinh
PGS.TS Vũ Thanh Sơn 2020 Quản lý công
3 ThS
Tuyển dụng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện, tỉnh Cao Bằng
Nông Thị Cư
PGS.TS. Vũ Thanh Sơn 2018 Quản lý công
4 ThS
Thực thi chính sách phát triển du lịch trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Thị Thu Hà
PGS.TS Vũ Thanh Sơn 2019 Chính sách công
5 ThS
Đánh giá công chức của UBND huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Lương Thế Việt
PGS.TS Vũ Thanh Sơn 2019 Quản lý công
6 ThS
Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Hậu Lộc tỉnh Thanh Hóa
Lê Thị Xinh
PGS.TS Vũ Thanh Sơn 2020 Quản lý công
7 ThS
Đánh giá viên chức ở các bệnh viện công lập thuộc Sở y tế Hà Nội
Phạm Ngọc Bích
PGS. TS Vũ Thanh Sơn 2017 Quản lý công
8 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức tại Chi cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội
Trần Thị Thanh Hòa
PGS. TS Vũ Thanh Sơn 2017 Quản lý công
9 ThS
Tuyển dụng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đăk Nông
Lê Xuân Thuận
PGS.TS. Vũ Thanh Sơn 2017 Quản lý công
Tìm thấy 9 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1