Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Tạo động lực làm việc cho viên chức tại Bệnh viện đa khoa nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Hoàng Thị Hồng Chinh
TS. Vũ Tiến Dũng 2020 Quản lý công
2 ThS
Thanh tra cơ sở hành nghề Dược ngoài công lập - Từ thực tiễn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Nguyễn Thành Luân
TS. Vũ Tiến Dũng 2018 Quản lý công
3 ThS
Sử dụng viên chức tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Hiền Lương
TS. Vũ Tiến Dũng 2019 Quản lý công
4 ThS
Chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức các cơ quan hành chính nhà nước tại Trường chính trị tỉnh Thái Bình
Trần Thị Lệ Chi
TS. Vũ Tiến Dũng 2019 Quản lý công
5 ThS
Tạo động lực làm việc cho viên chức tại Bệnh viện đa khoa nông nghiệp Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
Hoàng Thị Hồng Chinh
TS. Vũ Tiến Dũng 2020 Quản lý công
Tìm thấy 5 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1