Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Vân Anh
PGS.TS. Vũ Văn Nhiêm 2021 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Vân Anh
PGS.TS. Vũ Văn Nhiêm 2020 Quản lý công
3 ThS
Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Savannakhet Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
PHOUDTILARD SENGMANY
PGS.TS. Vũ Văn Nhiêm 2019
Tìm thấy 3 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1