Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình - Từ thực tiễn thành phố Hà Nội
Phạm Ái Ninh
TS. Vũ Văn Tính 2021 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2 ThS
Thực hiện pháp luật về công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội
Phạm Ngọc Huyền
TS. Vũ Văn Tính 2020 Luật Hiến pháp
3 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN THỊ TỐ OANH
TS. VŨ VĂN TÍNH 2020 Quản lý công
4 ThS
Quản lý nhà nước đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự - từ thực tiễn quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Lê Minh Ngọc
TS. Vũ Văn Tính 2018 Quản lý công
5 ThS
Vai trò của luật sư Việt Nam trong bảo vệ quyền con người
Vũ Thế Vinh
TS. Vũ Văn Tính 2019 Luật Hiến pháp
6 ThS
Thực hiện pháp luật về công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội
Phạm ngọc Huyền
TS. Vũ Văn Tính 2020 Luật hiến pháp
Tìm thấy 6 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1