Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC CẤP XÃ TẠI HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
PHAN THỊ HỒNG HẢI
TS. VŨ HẢI NAM 2017 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1