Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
31 TS
QLNN đối với hoạt động công giáo trên địa bàn thành phố Hà Nội
Đỗ Hoàng Vương
PGS.TS Hoàng Văn Chức
TS. Bùi Hữu Dược
2019 Quản lý công
32 TS
Tổ chức, hoạt động của văn phòng trung ương đảng nhân dân cách mạng Lào trong điều kiện nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo
Phounxay Phommyxay
PGS.TS Vũ Đức Đán
PGS.TS Nguyễn Văn Hậu
2019 Quản lý công
33 TS
QLNN đối với hoạt động tôn giáo vùng đồng bằng sông Cửu Long
Trần Văn Tình
PGS.TS Phạm Dũng
PGS.TS Hoàng Quang Đạt
2019 Quản lý công
34 TS
Thể chế quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam
Trương Thị Thu Hiền
PGS.TS Trần văn Giao
PGS.TS Nguyễn Tiệp
2019 Quản lý công
35 TS
Hệ thống hóa văn bản ngành giáo dục, đào tạo
Tống Duy Tình
PGS.TS Lưu Kiếm Thanh
PGS.TS Chu Hồng Thanh
2019 Hành chính công
36 TS
Chính sách phát triển giáo dục vùng đồng bằng sông Cửu Long
Bùi Ngọc Hiền
TS. Trần Trọng Đức
PGS.TS Trần Thị Thanh Thủy
2019 Quản lý công
37 TS
Nâng cao chất lượng kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND cấp tỉnh
Nguyễn Toàn Thắng
PGS.TS Vũ Đức Đán
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Vân
2019 Quản lý công
38 TS
Quản lý nhà nước về phát triển đội ngũ công chức cấp xã người Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long
Nguyễn Thanh Sơn
PGS.TS Lưu Kiếm Thanh, PGS.TS Ngô Thành Can 2020 Quản lý công
39 TS
Quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
Lương Văn Thắng
PGS.TS Nguyễn Thị Vân Hạnh, PGS.TS Trần Quốc Thắng 2020 Quản lý công
40 TS
Quản lý tài chính các đơnvị sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ Giao thông vận tải
Đinh Thị Hải Yến
TS. Nguyễn Ngọc Thao, PGS.TS Nguyễn Trường Giang 2019 Quản lý công
41 TS
Quá trình ra quyết định của chính quyền xã có sự tham gia của cộng đồng dân cư ở tỉnh Nam Định
Nguyễn Thị Thu Cúc
PGS.TS Hoàng Văn Chức, PGS.TS Nguyễn Minh Phương 2019 Quản lý công
42 TS
Thể chế hành chính của đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt ở Việt Nam
Đinh Thanh Tùng
GS.TS Nguyễn Đăng Thành, TS Phạm Tuấn Khải 2019 Quản lý công
43 TS
Sự tham gia của công chúng trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
Trần Thị Hương Huế
PGS.TS Võ Kim Sơn, PGS.TS Đặng Khắc Ánh 2019 Quản lý công
44 TS
Năng lực thực thi công vụ của công chức lãnh đạo cấp phòng thuộc Ủy ban nhân dân quận tại thành phố Hà Nội
Trịnh Văn Khánh
GS.TS Nguyễn Hữu Khiển, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà 2020 Hành chính công
45 TS
Quản lý nhà nước về lưu trữ ở Việt Nam hiện nay
Trần Việt Hoa
PGS.TS Nguyễn THị Thu Vân, TS Vũ Thị Minh Hương 2020 Hành chính công
46 TS
Chính sách sử dụng tài liệu lưu trữ ở Việt Nam
Nguyễn Kim Dung
PGS.TS Triệu Văn Cường, PGS.TS Nguyễn Văn Hậu 2019 Quản lý công
47 TS
Quản lý nhà nước đối với cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Hồng Duyên
PGS.TS Nguyễn Văn Thủ, TS Bùi Thị Thanh Hà 2019 Quản lý công
48 TS
Quản lý nhà nước đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở vùng đồng bằng Sông Hồng
Trần Thị Huyền Trang
PGS.TS Lê Xuân Bá, PGS.TS Ngô Thúy Quỳnh 2019 Quản lý công
49 TS
Quản lý nhà nước về du lịch tại đồng bằng sông Cửu Long
Trần Thị Xuân Mai
TS. Lương Minh Việt, TS Đào Đăng Kiên 2019 Quản lý công
50 TS
Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp vốn đầu tư trực tiếp nước n goài trong khu công nghiệp thuộc vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ Việt Nam
Phạm Thị Ngọc Anh
PGS.TS Trang Thị Tuyết, PGS.TS Hồ Sỹ Hùng 2020 Quản lý công
51 TS
Quản lý nhà nước về phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học công lập ở Việt Nam
Nguyễn Văn Phong
PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Hải, PGS.TS Nguyễn Minh Phương 2020 Quản lý công
52 TS
Đánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương cấp tỉnh
Nguyễn Đức Quyền
GS.TS Nguyễn Văn Thâm, TS Hà Quang Thanh 2020 Quản lý công
53 TS
Quản lý các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở Việt Nam hiện nay
Nguyễn Văn Viên
PGS.TS Lê Thị Vân Hạnh, PGS.Ts Lê Minh Quân 2020 Quản lý công
54 TS
Quản lý công chức theo năng lực trong cơ quản hành chính nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính ở Việt Nam
Phạm Đức Toàn
PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Hải, PGS.TS Nguyễn Bá Chiến 2020 Quản lý công
55 TS
Quản lý nhà nước về bồi dưỡng tiếng Anh cho công chức cơ quan hành chính nhà nước trung ương đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế
Giáp Thị Yến
PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Hải, TS Nguyễn Ngọc Vân 2020 Quản lý công
56 TS
Phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngô Thị Diệp Lan
PGS.TS Đặng Khắc Ánh, PGS.TS Trương Quốc Chính 2020 Quản lý công
57 TS
Quản lý nhà nước về đào tạo đại học theo hình thức vừa học vừa làm trong các Học viện thuộc Bộ Công an
Nguyễn Đức Thuận
PGS.TS Ngô Thành Can, GS.TS Lê Minh Hùng 2020 Quản lý công
58 TS
Cơ sở lý luận và thực tiễn về định biên đối với cơ quan bộ ở Việt Nam hiện nay
Nguyễn Thanh Tùng
GS.TS. Bùi Thế Vĩnh
PGS.TS. Văn Tất Thu
2017 Quản lý công
59 TS
Chính sách phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học công lập ở Việt Nam
Vũ Đức Lễ
PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh
TS. Nguyễn Minh Sản
2017 Quản lý công
60 TS
Kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay
Trần Quốc Việt
GS.TS. Đinh Văn Mậu
TS. Chu Xuân Khánh
2017 Quản lý công
Tìm thấy 68 kết quả. Trang 2/3 xem trang 123