Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
271 ThS
Hiệu quả hoạt động của văn phòng hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Ngọc Tuấn
TS. Lại Đức Vượng 2017 Quản lý công
272 ThS
Đánh giá viên chức ở các bệnh viện công lập thuộc Sở y tế Hà Nội
Phạm Ngọc Bích
PGS. TS Vũ Thanh Sơn 2017 Quản lý công
273 ThS
Quản lý nhà nước về hoạt động thư viện công cộng - từ thực tiễn tỉnh Thái Nguyên
Nguyễn Thị Thanh Huyền
TS. Chu Xuân Khánh 2017 Quản lý công
274 ThS
Thể chế đào tạo bồi dưỡng công chức cấp huyện - từ thực tiễn huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Hoàng Thị Thu
PGS. TS Lê Thị Hương 2017 Quản lý công
275 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
Phan Trung Dũng
PGS. TS Vũ Thị Loan 2017 Quản lý công
276 ThS
Quản lý nhà nước về kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Thanh Hóa
Lê Văn Hợp
TS. Nguyễn Từ 2017 Quản lý công
277 ThS
Văn hóa ứng xử của công chức tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
Phạm Hoàng Tùng
TS. Trịnh Thanh Hà 2017 Quản lý công
278 ThS
Chất lượng bồi dưỡng đội ngũ công chức Tổng cục đường bộ Việt Nam
Nguyễn Thị Thanh Xuân
PGS. TS Vũ Trọng Hách 2017 Quản lý công
279 ThS
Xây dựng đội ngũ giảng viên của trường Đại học Nội vụ
Triệu Thị Hải Anh
TS. Hà Quang Ngọc 2017 Quản lý công
280 ThS
Tuyển dụng công chức tại Bộ Nội vụ
Triệu Thị Thanh Huyền
TS. Trần Nghị 2017 Quản lý công
281 ThS
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cơ quan Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
Lê Thị Hà My
PGS. TS Nguyễn Ngọc Đào 2017 Quản lý công
282 ThS
Tạo nguồn nữ công chức lãnh đạo, quản lý ở Bộ Nội vụ hiện nay
Nguyễn Thị Phương Trang
PGS. TS Nguyễn THị Thu Hà 2017 Quản lý công
283 ThS
Quản lý hồ sơ công chức thuộc Bộ Nội vụ
Tạ Thị Tuyết Nhung
TS. Lại Đức Vượng 2017 Quản lý công
284 ThS
Tổ chức giáo dục pháp luật cho sinh viên các trường đại học quân sự trên địa bàn thành phố Hà Nội
Đào Thị Thư
TS. Trần Thị Diệu Oanh 2017 Quản lý công
285 ThS
Quản lý nhà nước về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tại Cục đăng kiểm Việt Nam
Phạm Thị Trà My
PGS. TS Lương Thanh Cường 2017 Quản lý công
286 ThS
Quản lý nhà nước về tài chính đối với các dự án viện trợ không hoàn lại trực thuộc Bộ y tế
Vũ Thị Lê Quy
PGS. TS Lê Chi Mai 2017 Quản lý công
287 ThS
Ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành công việc tại Bộ Nội vụ
Lê Thanh Tùng
PGS. TS Bế Trung Anh 2017 Quản lý công
288 ThS
Quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Lương Ngọc Thành
TS. Nguyễn Thị Hường 2017 Quản lý công
289 ThS
Tổ chức và hoạt động của thanh tra Bộ Tài nguyên và môi trường
Văn Thị Hoài Thanh
TS. Bùi Thị Thanh Thúy 2017 Quản lý công
290 ThS
Quản lý Nhà nước về việc làm của thanh niên ở nông thôn - Từ thực tiễn huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
Phạm Văn Tính
PGS. TS Đặng Khắc Ánh 2017 Quản lý công
291 ThS
Đánh giá công chức xã trên địa bàn huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
Tạ Quang Đạt
TS. Chu Xuân Khánh 2017 Quản lý công
292 ThS
Thanh tra, giám sát thị trường chứng khoán Việt Nam
Nghiêm Hồng Hải
TS. Phạm Đức Chính 2017 Quản lý công
293 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức văn hóa - xã hội cấp xã tại thành phố Thái Nguyên
Trần Thu Trang
PGS. TS Nguyễn Minh Phương 2017 Quản lý công
294 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức văn phòng - thống kê các phường, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
Vương Thị Ánh Tuyết
TS. Hà Quang Ngọc 2017 Quản lý công
295 ThS
Chất lượng hoạt động của văn phòng hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội
Vũ Thị Hoa
PGS. TS Ngô Thành Can 2017 Quản lý công
296 ThS
Đổi mới cung cấp dịch vụ trực tuyến ở Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Vũ Duy Linh
PGS. TS Bế Trung Anh 2017 Quản lý công
297 ThS
Quản trị văn phòng của Tổng cục thể dục thể thao - Bộ văn hóa thể thao và du lịch
Phạm Quốc Hưng
TS. Đặng Thành Lê 2017 Quản lý công
298 ThS
Quản lý nhà nước về doanh nghiệp văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội
Đặng Tiến Lộc
PGS. TS Trang Thị Tuyết 2017 Quản lý công
299 ThS
Tổ chức lao động khoa học cho công chức thuộc các phòng nội vụ huyện, thành phố của tỉnh Bắc Giang
Nguyễn Xuân Trường
TS. Nguyễn Nghị Thanh 2017 Quản lý công
300 ThS
Thể chế quản lý giảng viên thỉnh giảng trong các trường đại học - từ thực tiễn trường Đại học Y Hà Nội
Nguyễn Tuấn Hưng
PGS. TS Nguyễn Quốc Sửu 2017 Quản lý công
Tìm thấy 674 kết quả. Trang 10/23 xem trang 1234567891011121314151617181920212223