Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
271 ThS
Phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi
Đặng Thái Bình
PGS. TS Lê Thị Hương 2020 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
272 ThS
Các biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên - Từ thực tiễn ở tỉnh Quảng Ngãi
Hồ Văn Đông
PGS. TS Vũ Đức Đán 2020 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
273 ThS
Quyền của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị ở tỉnh Phú Yên
Huỳnh Thị Hồng Hạnh
PGS. TS. Nguyễn Thị Việt Hương 2020 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
274 ThS
Thực hiện chính sách tinh giảm biên chế tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
Trần Minh Thường
PGS. TS. Bùi Huy Khiên 2020 Quản lý công
275 ThS
Quản lý tài chính tại trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi
Võ Hữu Việt
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2020 Quản lý công
276 ThS
Quản lý nhà nước về kinh tế nông nghiệp tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
Lê Văn Sơn
TS. Lương Minh Việt 2020 Quản lý công
277 ThS
Quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Nguyễn Minh Tuấn
TS. Nguyễn Tuấn Hưng 2020 Quản lý công
278 ThS
Tổ chức thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp tại tỉnh Quảng Nam
Phạm Thị Kim Cúc
PGS. TS. Trần Văn Giao 2020 Quản lý công
279 ThS
Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Nguyễn Thị Chiêu
GS. TS. Đinh Văn Tiến 2020 Quản lý công
280 ThS
Quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Hồ Tấn Tiên
TS. Phạm Đức Chính 2020 Quản lý công
281 ThS
Chất lượng thanh tra viên ở tỉnh Quảng Nam
Đặng Thị Xuân Lệnh
TS. Nguyễn Tiến Hào 2020 Quản lý công
282 ThS
Quản lý nhà nước về thu hút các dự án đầu tư vào khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam
Huỳnh Minh Thảo
TS. Lê Toàn Thắng 2020 Quản lý công
283 ThS
Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Hoàng Văn Tuân
TS. Đặng Thành Lê 2020 Quản lý công
284 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam
Nguyễn Hữu Kiệt
PGS. TS. Ngô Thành Can 2020 Quản lý công
285 ThS
Hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình
Trần Thị Sáu
PGS. TS. Lê Thị Hương 2020 Quản lý công
286 ThS
Xây dựng khung năng lực công chức ngành tuyên giáo tỉnh Quảng Trị
Ngô Thị Tuyết Ánh Vân
PGS. TS. Ngô Thành Can 2020 Quản lý công
287 ThS
Thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính tại bệnh viện giao thông vận tải Huế
Hoàng Thị Thu Huyền
TS. Đặng Thị Hà 2020 Quản lý công
288 ThS
Thực hiện chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
Diệp Thị Thảo Trang
PGS. TS. Trang Thị Tuyết 2020 Quản lý công
289 ThS
Thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Lê Hoàng Linh
TS. Đặng Đình Thanh 2020 Quản lý công
290 ThS
Tạo động lực làm việc cho viên chức trường cao đẳng y tế Quảng Nam
Trương Thị Cẩm Phước
TS. Hoàng Mai 2020 Quản lý công
291 ThS
Quản lý quy hoạch xây dựng tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Võ Văn Tuần
PGS. TS. Trần Thị Cúc 2020 Quản lý công
292 ThS
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
Nguyễn Thị Ánh Hồng
TS. Ngô Văn Trân 2020 Quản lý công
293 ThS
Quản lý nhà nước về tạo việc làm cho thanh niên nông thôn tại tỉnh Quảng Nam
Đinh Nguyên Vũ
TS. Hoàng Sỹ Kim 2020 Quản lý công
294 ThS
Quản lý nhà nước về dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Nguyễn Quốc Tuấn
PGS. TS. Đinh Thị Minh Tuyết 2020 Quản lý công
295 ThS
Quản lý nhà nước về bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông công lập ở tỉnh Phú Yên
Huỳnh Tấn Quảng
TS. Nguyễn Hoàng Hiển 2020 Quản lý công
296 ThS
Quản lý nhà nước đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh tại chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Quảng Trị
Trần Phương Đông
TS. Lương Minh Việt 2020 Quản lý công
297 ThS
Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước cho xây dựng cơ sở hạ tầng tại huyện miền núi Đakrông, tỉnh Quảng Trị
Trần Vân Anh
PGS. TS. Trần Văn Giao 2020 Quản lý công
298 ThS
Quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nguyễn Diệu My
TS. Nguyễn Hoàng Quy 2020 Quản lý công
299 ThS
Năng lực công chức cấp xã, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi
Nguyễn Thị Phương Hồng
PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2020 Quản lý công
300 ThS
Năng lực công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
Nguyễn Thiệu
TS. Nguyễn Thị Hà 2020 Quản lý công