Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
301 ThS
Đào tạo, bồi dưỡng công chức xã, phường, thành phố Quảng Ngãi
Đinh Thị Mỹ Công
TS. Ngô Văn Trân 2020 Quản lý công
302 ThS
Chất lượng công chức cấp xã, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
Lê Minh Cường
PGS. TS. Ngô Thành Can 2020 Quản lý công
303 ThS
Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông tại Ủy ban Nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Trần Hải
PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2020 Quản lý công
304 ThS
Cải cách thủ tục hành chính tại Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Nguyễn Tăng
PGS. TS. Nguyễn Hữu Hải 2020 Quản lý công
305 ThS
Cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Xuân, tỉnh Thừa Thiên Huế
Phan Minh Trí
PGS. TS. Nguyễn Hoàng Hiển 2020 Tài chính - Ngân hàng
306 ThS
Quản lý thu ngân sách nhà nước tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Phan Ngọc Lâm
TS. Đặng Thị Hà 2020 Tài chính - Ngân hàng
307 ThS
Quản lý tài chính tại trường đại học Khoa học , đại học Huế
Ngô Thị Phượng
TS. Hoàng Sỹ Kim 2020 Tài chính - Ngân hàng
308 ThS
Quản lý tài chính tại Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Quảng Bình
Đinh Quốc Khánh
TS. Lương Minh Việt 2020 Tài chính - Ngân hàng
309 ThS
Quản lý tài chính tại Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Bình
Hoàng Phương Hòa
TS. Nguyễn Hoàng Hiển 2020 Tài chính - Ngân hàng
310 ThS
Quản lý nợ xấu tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Trần Thị Thu Nga
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2020 Tài chính - Ngân hàng
311 ThS
Quản lý chi ngân sách nhà nước tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Phan Công Thắng
TS. Nguyễn Hoàng Quy 2020 Tài chính - Ngân hàng
312 ThS
Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Quảng Bình
Trương Thùy Linh
PGS. TS Nguyễn Trọng Thản 2020 Tài chính - Ngân hàng
313 ThS
Phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Xuân
Nguyễn Thị Thu Hằng
TS. Lê Toàn Thắng 2020 Tài chính - Ngân hàng
314 ThS
Cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nguyễn Duy Lâm
TS. Nguyễn Mạnh Hùng 2020 Tài chính - Ngân hàng
315 ThS
Cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Huế
Trần Ngọc Đức
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2020 Tài chính - Ngân hàng
316 ThS
Chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Thừa Thiên Huế
Hoàng Huy Hoàng
PGS. TS. Phạm Tiến Đạt 2020 Tài chính - Ngân hàng
317 ThS
Phân tích tài chính Công ty cổ phần dệt may Huế
Trần Phan Khánh Trang
TS. Bùi Thị Thùy Nhi 2020 Tài chính - Ngân hàng
318 ThS
Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Quảng Trị
Nguyễn Quang Vũ
TS. Nguyễn Đình Dũng 2020 Tài chính - Ngân hàng
319 ThS
Cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế
Đào Thị Cẩm Vân
GS. TS. Đinh Văn Tiến 2020 Tài chính - Ngân hàng
320 ThS
Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Quảng Bình
Phan Mai Trang
PGS. TS Trang Thị Tuyết 2020 Tài chính - Ngân hàng
321 ThS
Hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế
Ngô Thị Huyền Trân
TS. Đặng Đình Thanh 2020 Tài chính - Ngân hàng
322 ThS
Cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thường Tín - chi nhánh Hà Tĩnh
Chu Thị Thủy
PGS. TS Trang Thị Tuyết 2020 Tài chính - Ngân hàng
323 ThS
Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - chi nhánh Huế
Trần Văn Quang
TS. Nguyễn Hoàng Quy 2020 Tài chính - Ngân hàng
324 ThS
Cho vay đối với hộ gia đình sản xuất kinh doan vùng khó khăn tại ngân hàng chính sách xã hội huyện phú vang tỉnh Thừa Thiên Huế
Phan Thị Diệu Oanh
PGS. TS Đỗ Văn Thành 2020 Tài chính - Ngân hàng
325 ThS
Cho vay doanh nghiệp siêu nhỏ tại ngân hàng thương mại Cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Xuân
Phạm Thị Oanh
PGS. TS Trần Văn Giao 2020 Tài chính - Ngân hàng
326 ThS
Cho vay hộ cận nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế
Trần Quang Nhật
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2020 Tài chính - Ngân hàng
327 ThS
Hiệu quả huy động vốn ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chí nhánh Nam Thừa Thiên Huế
Trịnh Thị Thanh Ngọc
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2020 Tài chính - Ngân hàng
328 ThS
Quản trị rủi ro hoạt động tại ngân hàng thương mại Cổ phần Quân đội - chi nhánh Huế
Phạm Thị Thanh Ngọc
TS. Nguyễn Thị Hiền 2020 Tài chính - Ngân hàng
329 ThS
Quản lý tài chính tại trường cao đẳng y tế Huế
Lê Hoàng Bảo Ngân
TS. Lương Minh Việt 2020 Tài chính - Ngân hàng
330 ThS
Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại Cổ phần công thương Việt Nam - chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế
Nguyễn Tất Lê Ngân
TS. Đặng Thị Hà 2020 Tài chính - Ngân hàng