Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
361 ThS
Hoạt động kiểm tra của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
HÀ XUÂN DŨNG
PGS.TS NGUYỄN QUỐC SỬ 2020 Quản lý công
362 ThS
Tổ chức và hoạt động của thanh tra viện KSND Thành phố Hồ Chí Minh
ĐOÀN XUÂN LÂM
PGS.TS HUỲNH VĂN THỚI 2020 Quản lý công
363 ThS
Thanh tra giáo dục đối với trường THPT trên địa bàn quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
ĐẶNG THỊ YẾN
PGS.TS LÊ THỊ HƯƠNG 2020 Quản lý công
364 ThS
Kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Y tế từ thực tiễn tỉnh Bình Dương
BÙI VĂN SƠN
PGS.TS TRẦN THỊ CÚC 2020 Quản lý công
365 ThS
Tổ chức và hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang
VÕ VĂN TỰ
TS. PHẠM QUANG HUY 2020 Quản lý công
366 ThS
Cung ứng dịch vụ hành chính công trên địa bàn huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
VÕ THỊ THU THẢO
PGS.TS NGÔ THÀNH CAN 2020 Quản lý công
367 ThS
Chất lượng công chức Sở Giao thông Vận tải TPHCMThành phố Hồ Chí Minh
VÕ THỊ KIM VINH
TS. TRẦN TRÍ TRINH 2020 Quản lý công
368 ThS
Bồi dưỡng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Long An
VÕ ĐÌNH NGUYÊN HẠNH
TS. NGUYỄN THỊ THU HÀ 2020 Quản lý công
369 ThS
Năng lực thực thị công vụ của công chức cấp xã tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
TRƯƠNG THANH TÂM
TS. TRẦN TRÍ TRINH 2020 Quản lý công
370 ThS
Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Bến Tre
TRƯƠNG HOÀNG KHANH
TS. TRỊNH THANH HÀ 2020 Quản lý công
371 ThS
Phân cấp quản lý nhà nước đối với giáo dục phổ thông tại tỉnh Kiên Giang
TRẦN THÚY QUYÊN
PGS.TS LƯƠNG THANH CƯỜNG 2020 Quản lý công
372 ThS
Ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính tại bảo hiểm xã hội Tp. HCMThành phố Hồ Chí Minh
TRẦN THỊ DINH
PGS.TS LƯU KIẾM THANH 2020 Quản lý công
373 ThS
Sử dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh
TRẦN NGỌC HƯỞNG
TS. NGUYỄN HOÀNG ANH 2020 Quản lý công
374 ThS
Quản lý nhà nước về bình đẳng giới tai Tp. Thành phố Hồ Chí Minh
TÔ THỊ KIM ANH
PGS.TS ĐINH THỊ MINH TUYẾT 2020 Quản lý công
375 ThS
Giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông tại UBND quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
THÁI THỊ CHÂU
TS. NGHIÊM KỲ HỒNG 2020 Quản lý công
376 ThS
Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính tại UBND quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
PHAN THANH DIỄM
PGS.TS LƯU KIẾM THANH 2020 Quản lý công
377 ThS
Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
PHẠM THỊ OANH
TS. TRẦN TRỌNG ĐỨC 2020 Quản lý công
378 ThS
Tạo động lực cho viên chức các trường trung học cơ sở trên địa bàn quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
PHẠM THỊ HỒNG VÂN
TS. LÊ ANH XUÂN 2020 Quản lý công
379 ThS
Hoạt động giám sát của đoàn đại biểu quốc hội tỉnh - từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi
PHẠM TẤN PHƯỚC
PGS.TS HUỲNH VĂN THỚI 2020 Quản lý công
380 ThS
Đánh giá công chức tại Sở Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
NGUYỄN VĂN THƯỞNG
TS. HOÀNG MAI 2020 Quản lý công
381 ThS
Chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
NGUYỄN VĂN THẮNG
TS. PHẠM QUANG HUY 2020 Quản lý công
382 ThS
Quản lý nhà nước về áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của UBND Thành phố Hồ Chí Minh
NGUYỄN VĂN BÌNH
TS. NGUYỄN MINH SẢN 2020 Quản lý công
383 ThS
Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp
NGUYỄN TRƯỜNG DUY
PGS.TS HUỲNH VĂN THỚI 2020 Quản lý công
384 ThS
Quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh cá thể tại quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
NGUYỄN TRUNG TẤN
TS. LƯƠNG MINH VIỆT 2020 Quản lý công
385 ThS
Tạo động lực làm việc cho viên chức của báo người lao động
NGUYỄN TRẦN MINH TRÍ
TS. TẠ THỊ THANH TÂM 2020 Quản lý công
386 ThS
Quản lý nhà nước đối với công tác lưu trữ tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ, tỉnh Vĩnh Long
NGUYỄN TOÀN THẮNG
TS. NGUYỄN THỊ THỦY 2020 Quản lý công
387 ThS
Đạo đức công vụ của công chức các cơ quan chuyên môn trên địa bàn quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
NGUYỄN TIẾN LỘC
PGS.TS PHẠM MINH TUẤN 2020 Quản lý công
388 ThS
Quản lý nhà nước về du lịch tại tỉnh Tây Ninh
NGUYỄN THÚY VÂN
TS. ĐÀO ĐĂNG KIÊN 2020 Quản lý công
389 ThS
Động lực làm việc của công chức tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận 1, Tp. HCM
NGUYỄN THỊ THÙY DUNG
TS. HÀ QUANG THANH 2020 Quản lý công
390 ThS
Quản lý nhà nước về giải quyết khiếu nại tại Thành phố Hồ Chí Minh
NGUYỄN THỊ THU VÂN
PGS.TS BÙI ĐỨC KHÁNG 2020 Quản lý công