Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
421 ThS
Cải cách thủ tục hành chính tại UBND huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
Vũ Thị Thanh Hương
PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh 2017 Quản lý công
422 ThS
Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa dân chủ nhân Lào
Thalonsay Thammavong
TS. Lương Minh Việt 2016 Quản lý công
423 ThS
Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo cấp huyện của tỉnh Salavăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Souksomphone Pholasa
TS. Nguyễn Duy Hạnh 2016 Quản lý công
424 ThS
Quản lý nhà nước về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở tỉnh Ắt tạ pư, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay
Soukanh Mienglavanh
TS. Đặng Đình Thanh 2016 Quản lý công
425 ThS
Tạo động lực làm việc cho công chức tại Trung tâm tin học, Văn phòng Quốc hội, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Sithanome Phommachanh
PGS.TS. Võ Kim Sơn 2016 Quản lý công
426 ThS
Nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cấp huyện ở thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Phettha Vone MounSouphom
PGS.TS. Vũ Duy Yên 2016 Quản lý công
427 ThS
Tạo động lực làm việc cho viên chức bệnh viện đa khoa Đông Anh, thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Thu Phương
PGS.TS Lê Kim Việt 2016 Quản lý công
428 ThS
Quy trình ban hành văn bản hành chính tại Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Nguyễn Thị Minh
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Vân 2016 Quản lý công
429 ThS
Văn hóa công sở tại các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại chức
Trịnh Huyền Mai
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân 2017 Quản lý công
430 ThS
Năng lực công chức Văn phòng – thống kê các xã miền núi trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc
Nguyễn Thị Khanh
TS. Hà Quang Ngọc 2016 Quản lý công
431 ThS
Năng lực cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa hiện nay
Trịnh Hồng Sơn
PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến 2017 Quản lý công
432 ThS
Quản lý nhà nước về phát triển đội ngũ giáo viên các trường tiểu học trên địa bàn huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Huyền Trang
TS. Nguyễn Thị Thúy 2016 Quản lý công
433 ThS
Hiện đại hóa công tác văn thư tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Nguyễn Thanh Hà
TS. Nguyễn Bùi Nam 2016 Quản lý công
434 ThS
Thực hiện chính sách đối với trẻ em khuyết tật ở Việt Nam
Nguyễn Ngọc Hà
PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết 2016 Quản lý công
435 ThS
Quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Hua Phăn, nước CHDCND Lào
Mailoei Phimasone
TS. Nguyễn Hoàng Quy 2016 Quản lý công
436 ThS
Quản lý nhà nước đối với kinh tế du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội
Nguyễn Hồng Ngọc
TS. Nguyễn Hoàng Hiển 2016 Quản lý công
437 ThS
Quản lý nhà nước trên địa bản tỉnh Quảng Ninh
Đinh Thị Thùy Liên
PGS.TS. Vũ Trọng Hách 2016 Quản lý công
438 ThS
Đánh giá quy tắc ứng xử tại bệnh viện công thuộc thành phố Hà Nội
Trần Mỹ Hạnh
GS.TSKH. Nguyễn Văn Thâm 2016 Quản lý công
439 ThS
Cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực Tài nguyên môi trường tại Ủy Ban nhân dân huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Chu Văn Khánh
TS. Nguyễn Văn Hậu 2016 Quản lý công
440 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức tỉnh Xay Nha Bu Ly, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Likhit Saetern
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2016 Quản lý công
441 ThS
Chất lượng công chức ngành thanh tra tỉnh Phong Sa Ly, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Khamdeng Indavong
TS. Trần Thị Diệu Oanh 2016 Quản lý công
442 ThS
Hoạt động ban hành văn bản hành chính tại Ủy ban nhân dân Quận Nam Từ Liêm thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Hằng
TS. Ngô Kim Ngân 2017 Quản lý công
443 ThS
Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Hồng Quân
TS. Trịnh Đức Hưng 2017 Quản lý công
444 ThS
Quản lý Tài chính tại trường đại học Hùng Vương
Nguyễn Thị Thu Hà
PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn 2017 Tài chính ngân hàng
445 ThS
Quản lý nhà nước về địa chính từ thực tiễn quận Hai Bà Trưng , thành phố Hà Nội
Đoàn Thu Trang
PGS.TS. Trần Thị Cúc 2016 Quản lý công
446 ThS
Nâng cao năng lực thực thi công vụ đội ngũ công chức trên địa bàn tỉnh Viêng Chăn nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
SangKhome DouangPhaChanh
PGS.TS. Bùi Huy Khiên 2017 Quản lý công
447 ThS
Phát triển Chính phủ điện tử ở CHDCND Lào
Đalasen Sunthon
PGS.TS. Bế Trung Anh 2016 Quản lý công
448 ThS
Thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Bùi Kim Cúc
PGS.TS. Đinh Văn Mậu 2016 Quản lý công
449 ThS
Tăng cường quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức tỉnh U Đôm Xay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
BounXay Xaysavath
PGS.TS Nguyễn Hữu Tri 2016 Quản lý công
450 ThS
Quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh SaVanNaKhet, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
KhoneSaVanh PhaThitHack
PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu 2017 Quản lý công
Tìm thấy 674 kết quả. Trang 15/23 xem trang 1234567891011121314151617181920212223