Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
451 ThS
Phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Phạm Thùy Chi
TS. Nguyễn Xuân Thu 2020 Tài chính ngân hàng
452 ThS
Huy động vốn tại ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong - Chi nhánh Hoàn Kiếm
Nguyễn Minh Phương
TS. Lương Minh Việt 2020 Tài chính ngân hàng
453 ThS
Chất lượng tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Hào
Vũ Hải Hưởng
GS.TS. Đinh Văn Tiến 2020 Tài chính ngân hàng
454 ThS
Quản lý nợ thuế cục Thuế thành phố Hà Nội
Nguyễn Thùy Linh
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2020 Tài chính ngân hàng
455 ThS
Chất lượng bảo lãnh tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
Nguyễn Hải Bách
TS. Nguyễn Thị Thái Hưng 2020 Tài chính ngân hàng
456 ThS
Chất lượng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
Hàn Huyền Trang
TS. Nguyễn Thị Thái Hưng 2020 Tài chính ngân hàng
457 ThS
Thanh tra tại chỗ đối với các tổ chức tín dụng của ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh
Phạm Thị Hồng Hà
TS. Nguyễn Thị Thái Hưng 2020 Tài chính ngân hàng
458 ThS
Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh thành phố Nam Định
Vũ Thị Thu
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2020 Tài chính ngân hàng
459 ThS
Thanh tra tín dụng đối với các ngân hàng Thương mại của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh
Vi Tùng Lâm
TS. Nguyễn Mạnh Hùng 2020 Tài chính ngân hàng
460 ThS
Cho vay hộ nghèo tại ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Duy Thái
PGS.TS.Lê Chi Mai 2020 Tài chính ngân hàng
461 ThS
Chi trả bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
Hoàng Thị Kim Thành
PGS.TS. Lê Chi Mai 2020 Tài chính ngân hàng
462 ThS
Điều hành tỷ giá hối đoái của ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Nguyễn Thị Lê Thư
TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2020 Tài chính ngân hàng
463 ThS
Phát triển tín dụng cá nhân tại ngân hàng Thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đại Dương
Lê Ngọc Đại
TS. Lê Toàn Thắng 2020 Tài chính ngân hàng
464 ThS
Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần khí cụ Điện I - Vinakip thuộc Tổng công ty cổ phần thiết bị Điện Việt Nam
Nguyễn Thị Thoa
TS. Hoàng Sỹ Kim 2020 Tài chính ngân hàng
465 ThS
Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình
Trần Trung Thông
TS. Hà Thị Sáu 2020 Tài chính ngân hàng
466 ThS
Phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển - Chi nhánh Bắc Hà Nội
Nguyễn Hà Thư
TS. Đặng Thị Hà 2020 Tài chính ngân hàng
467 ThS
Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước thành phố Việt Trì - Phú Thọ
Trương Thị Mai Phương
TS. Đặng Thị Hà 2020 Tài chính ngân hàng
468 ThS
Quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội
Lê Thị Khánh Chi
PGS.TS. Nguyễn Văn Tạo 2020 Tài chính ngân hàng
469 ThS
Quản lý mua sắm tài sản nhà nước tại Bộ Tư pháp
Nguyễn Huy Hùng
PGS.TS. Trần Văn Giao 2020 Tài chính ngân hàng
470 ThS
Quản lý nợ xấu tại ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình
Ngô Mạnh Hùng
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2020 Tài chính ngân hàng
471 ThS
Chất lượng tín dụng đầu tư tại ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình
Phạm Thị Hoài Phương
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2020 Tài chính ngân hàng
472 ThS
Thẩm định dự án vay vốn tín dụng đầu tư tại ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhanh Thái Bình
Mai Quang Huy
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2020 Tài chính ngân hàng
473 ThS
Thẩm định tài chính dự án đầu tư mạng di động tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Nguyễn Thị Phương Thảo
TS. Nguyễn Thị Hiền 2020 Tài chính ngân hàng
474 ThS
Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngoại hối tại ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh vượng VP Bank - Chi nhánh Hà Nội
Nguyễn Thị Phúc
TS. Nguyễn Mạnh Hùng 2020 Tài chính ngân hàng
475 ThS
Chất lượng tín dụng tại ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Ninh Bình
Đinh Minh Tiến
PGS.TS. Lê Thị Anh Vân 2020 Tài chính ngân hàng
476 ThS
Quản lý tài chính tại công ty cổ phần sinh thái (ECO.JSC)
Bùi Minh Ngọc
TS. Hoàng Sỹ Kim 2020 Tài chính ngân hàng
477 ThS
Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Thành
Chu Minh Hà
TS. Phạm Tiến Đạt 2020 Tài chính ngân hàng
478 ThS
Huy động vốn đầu tư cho dự án nguồn điện tại công ty mẹ - tập đoàn điện lực Việt Nam
Phạm Văn Minh
TS. Lê Toàn Thắng 2020 Tài chính ngân hàng
479 ThS
Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh thành phố Hà Nội
Lê Minh Vũ
PGS.TS. Nguyễn Thị Thơm 2020 Tài chính ngân hàng
480 ThS
Quản trị rủi ro tín dụng theo hiệp ước Basel II tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam
Nguyễn Thị Thu Thảo
PGS.TS. Trần Văn Giao 2020 Tài chính ngân hàng