Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
481 ThS
Huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - Chi nhanh Ba Đình
Bùi Thị Hà
PGS.TS. Trần Văn Giao 2020 Tài chính ngân hàng
482 ThS
Tuyển dụng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Trần Văn Cường
TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy 2020 Quản lý công
483 ThS
Quản lý nhà nước về công tác văn thư - lưu trữ tại tỉnh Thanh Hóa (Giai đoạn 2011 - 2017)
Lê Minh Nguyệt
GS. TSKH Nguyễn Văn Thâm 2020 Quản lý công
484 ThS
Năng lực công chức phường thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Vũ Thị Thùy Dung
PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu 2020 Quản lý công
485 ThS
Quản lý nhà nước về cấp nước đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội
Hoàng Công thưởng
TS. Nguyễn Viết Định 2020 Quản lý công
486 ThS
Tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý tại bệnh viện Y học Cổ truyền Bộ Công an
Bùi Thị Long
PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu 2020 Quản lý công
487 ThS
Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp cấp, thoát nước trên địa bàn thành phố Hà Nội
Phùng Minh Hằng
TS. Bùi Thị Thùy Nhi 2020 Quản lý công
488 ThS
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Lưu Thị Phượng
TS. Nguyễn Quang Hồng 2020 Quản lý công
489 ThS
Quản lý nhà nước về thể thao thành tích cao trong lĩnh vực công an nhân dân
Phạm Hồng Thắm
PGS.TS. Trương Quốc Chính 2020 Quản lý công
490 ThS
Chất lượng công chức Sở Giáo dục và Đào tạo ở tỉnh Chăm Pa Sắc nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Somphone Chansangmoung
PGS.TS. Ngô Thành Can 2020 Quản lý công
491 ThS
Tạo động lực làm việc cho công chức tại Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Vũ Kiều Oanh
TS. Nguyễn Thị Vân Hương 2020 Quản lý công
492 ThS
Quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lê Anh Đức
PGS.TS Trương Quốc Chính 2020 Quản lý công
493 ThS
Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Nguyễn Mạnh Cường
TS. Nguyễn Hoàng Hiển 2020 Quản lý công
494 ThS
Quản lý nhà nước về làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình
Nguyễn Đăng Kiểm
TS. Trịnh Đức Hưng 2020 Quản lý công
495 ThS
Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam
Nguyễn Thu Hằng
PGS.TS. Ngô Thành Can 2020 Quản lý công
496 ThS
Tổ chức thực hiện pháp luật giải quyết khiếu nại về đất đai của quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Nguyễn Hồng Hiệp
PGS.TS. Phạm Hồng Thái 2020 Quản lý công
497 ThS
Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp công ích trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Đỗ Quang Thiều
TS. Nguyễn Hoàng Hiển 2020 Quản lý công
498 ThS
Quản lý nhà nước về làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Phạm Thu Huyền
TS. Lê Minh Đức 2020 Quản lý công
499 ThS
Nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh của tỉnh U Đôm Xay, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Som Ly Va
PGS.TS. Bùi Huy Khiên 2020 Quản lý công
500 ThS
Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhan dân cấp huyện, tỉnh Lào Cai theo nhu cầu công việc
Hoàng Thanh Tuyền
PGS.TS. Ngô Thành Can 2020 Quản lý công
501 ThS
Cải cách thủ tục hành chính tại bệnh viện Đa khoa khu vực Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
Đặng Thị Minh
PGS.TS. Lƣu Kiếm Thanh 2020 Quản lý công
502 ThS
Quản lý nhà nước bằng pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Thu Phương
TS. Nguyễn Minh Sản 2020 Quản lý công
503 ThS
Nâng cao chất lượng quản lý của đội ngũ công chức hành chính tỉnh Hủa Phăn, cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Onxay Phengthasone
TS. Đỗ Hoàng Ánh 2020 Quản lý công
504 ThS
Quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa tỉnh Xê Kong nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Thanongsack Leummixay
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà 2020 Quản lý công
505 ThS
Hoàn thiện thể chế quản lý chương trình xã hội hóa và liên kết tại đài truyền hình kỹ thuật số VTC thuộc đài tiếng nói Việt Nam (VOV)
Nguyễn Thị Tuyết
PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu 2020 Quản lý công
506 ThS
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Nguyễn Thế Vấn
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân 2020 Quản lý công
507 ThS
Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Trương Hồng Trường
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà 2020 Quản lý công
508 ThS
Quản lý nhà nước về văn hóa - thông tin tại huyện Ba Vì thành phố Hà Nội
Phùng Minh Hải
TS. Lê Thanh Huyền 2020 Quản lý công
509 ThS
Xây dựng chính quyền điện tở tại thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu hội nhập
Đinh Thu Hiền
TS. Lại Đức Vượng 2020 Quản lý công
510 ThS
Quản lý nhà nước về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Phạm Văn Quảng
PGS.TS. Lê Xuân Bá 2020 Quản lý công