Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
481 ThS
Thực hiện chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện Cư M'Gar, tỉnh Đăk Lăk
Nguyễn Kim Khánh
TS. Đặng Thị Minh 2017 Quản lý công
482 ThS
Quản lý nhà nước về giảm nghè trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk
Nay Ni Va
GS.TS. Đinh Văn Tiến 2017 Quản lý công
483 ThS
Bồi dưỡng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông
Phạm Lãnh Sáng
PGS.TS. Bùi Huy Khiên 2017 Quản lý công
484 ThS
Phát triển đội ngũ giảng viên bậc đại học trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Nguyễn Thị Phương Nhung
TS. Phạm Tuấn Anh 2017 Quản lý công
485 ThS
Quản lý ngân sách công đoàn trên địa bàn huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên
Nguyễn Văn Minh
PGS.TS. Trần Văn Giao 2017 Quản lý công
486 ThS
Quản lý nhà nước về phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Nguyễn Thị Mai Anh
PGS.TS. Lê Trọng Hách 2017 Quản lý công
487 ThS
Chinh sách giảm nghèo bền vững đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Lâm Vĩnh Ái
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà 2017 Quản lý công
488 ThS
Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông
Hồ Bá Bằng
TS. Nguyễn Thị Hà 2017 Quản lý công
489 ThS
Quản lý nhà nước về phát triển bền vững cây công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk
Lê Thị Hồng Nhung
TS.Nguyễn Văn Tuyên 2017 Quản lý công
490 ThS
Năng lực cán bộ ủy ban nhân dân cấp xã huyện Đăk R'Lắp tỉnh Đăk Nông
Lê Quang Trường
PGS.TS. Lê Thị Hương 2017 Quản lý công
491 ThS
Tuyển dụng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đăk Nông
Lê Xuân Thuận
PGS.TS. Vũ Thanh Sơn 2017 Quản lý công
492 ThS
Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
Lê Thị Mỹ Hằng
TS. Nguyễn Thị Thúy 2017 Quản lý công
493 ThS
Đánh giá công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
Lê Chí Hoại
TS. Chu Xuân Khánh 2017 Quản lý công
494 ThS
Kiểm tra nội bộ tại các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk
Huỳnh Viết Trung
TS. Hoàng Sỹ Kim 2017 Quản lý công
495 ThS
Quản lý nhà nước về hoạt động lễ hội tại tỉnh Đăk Nông
Huỳnh Thị Cát Tường
GS.TS. Đinh Văn Tiến 2017 Quản lý công
496 ThS
Tổ chức thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng đối với giáo viên trong trường trung cấp chuyên nghiệp - Từ thực tiễn tỉnh Đăk Lăk
Hồ Thị Cúc
PGS.TS. Vũ Đức Đán 2017 Quản lý công
497 ThS
Đánh giá công chức cấp xã trên địa bàn huyện Đăk R'Lắp, tỉnh Đăk Nông
Hồ Thị Huyền Trang
GS.TSKH. Nguyễn Văn Thâm 2017 Quản lý công
498 ThS
Đánh giá công chức xã ở huyện Đăk Glong tỉnh Đăk Nông
Đoàn Công Hoàng
TS. Lê Thị Hằng 2017 Quản lý công
499 ThS
Quản lý nhà nước về giải quyết việc làm cho thanh niên trên địa bàn huyện sông Hinh, tỉnh Phú Yên
Dương Tấn Lãnh
PGS.TS. Ngô Thành Can 2017 Quản lý công
500 ThS
Thu hút nguồn nhân lực chât lượng cao cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Phu Yên
Bùi Trọng Lân
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2017 Quản lý công
501 ThS
Quản lý nhà nước về đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk
Bùi Thị Hải
TS. Phạm Đức Chính 2017 Quản lý công
502 ThS
Pháp luật quản lý về hộ tịch - từ thực tiễn Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Hạnh
TS. Nguyễn Minh Sản 2016 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
503 ThS
Quản lý nhà nước đối với hợp tác công - tư trong đầu tư cơ sở hạ tầng ngành hàng không
Nguyễn Quang Đức
TS. Nguyễn Hoàng Quy 2016 Quản lý công
504 ThS
Cơ chế bảo vệ Hiến pháp bằng pháp luật ở Việt Nam hiện nay
Tạ Quốc Long
PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu 2016 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
505 ThS
Quản lý nhà nước bằng pháp luật về bảo vệ môi trường - từ thực tiễn tỉnh Hải Dương
Nguyễn Thị Hồng Linh
PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến 2016 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
506 ThS
Pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình - từ thực tiễn tỉnh Tuyên Quang
Đào Xuân Cường
PGS.TS. Lê Thị Hương 2016 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
507 ThS
Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực nội vụ ở tỉnh nội vụ ở tỉnh Nam Định
Nguyễn Thanh Thủy
PGS.TS. Lương Thành Cường 2017 Quản lý công
508 ThS
Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí trực thuộc liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (thực tế tại tạp chí truyền thông và phát triển, tạp chí điện tử vanhien.vn, báo điện tử tamnhin.net
Nguyễn Duy Tùng
TS. Đinh Thị Cẩm Lê 2016 Quản lý công
509 ThS
Quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại tổng cục Huế, Bộ Tài chính
Phạm Thị Hiền Thảo
TS. Hoàng Quang Đạt 2016 Quản lý công
510 ThS
Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng ở tỉnh Bắc Ninh hiện nay
Nguyễn Thị Hạnh
TS. Lê Thị Hằng 2017 Quản lý công
Tìm thấy 674 kết quả. Trang 17/23 xem trang 1234567891011121314151617181920212223