Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
511 ThS
“Quản lý nhà nước về đào tạo ngành mỹ thuật trong các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội
Đinh Việt Hằng
PGS.TS. Vũ Trọng Hách 2020 Quản lý công
512 ThS
Kiểm tra, thanh tra của quản lý thị trường tỉnh Lào Cai
Trần Quốc Dũng
TS. Bùi Thị Thanh Thúy 2020 Quản lý công
513 ThS
Quản lý chi ngân sách nhà nước tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Trần Thị Thu Thủy
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2020 Quản lý công
514 ThS
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
Vì Thị Lan Phương
TS. Nguyễn Từ 2020 Quản lý công
515 ThS
Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ thành phố Hà Nội
Nguyễn Kim Quý
TS. Trịnh Đức Hưng 2020 Quản lý công
516 ThS
Quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Xay Nha Bu Ly, Nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Sangath Leuxar
TS. Trần Thúy Vân 2020 Quản lý công
517 ThS
Quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bò Kẹo, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Souksavanh Keopaseuth
TS. Trịnh Đức Hưng 2020 Quản lý công
518 ThS
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Xay Som Boun, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Hounnachampa Somvixay
TS. Ngô Thúy Quỳnh 2020 Quản lý công
519 ThS
Đánh giá viên chức tại trường Đại học Mỹ Thuật Việt Nam
Văn Thị Cẩm
TS. Phạm Đức Chính 2020 Quản lý công
520 ThS
Tổ chức và hoạt động của chính quyền huyện Phoukout, tỉnh Xiêng Khoảng, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Soulisa chanthapanya
PGS.TS. Võ Kim Sơn 2020 Quản lý công
521 ThS
Tuyển dụng công chức các sở, tỉnh Luông Nậm Thà, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Feuangphilan Mapradith
PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh 2020 Quản lý công
522 ThS
Quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Tạ Pư nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Kham Manh SiSamouth
TS. Nguyễn Hoàng Quy 2020 Quản lý công
523 ThS
Quản lý nhà nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thủ đô Viêng Chăn, Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Khanthanousay Ninnavong
TS. Bùi Thị Thùy Nhi 2020 Quản lý công
524 ThS
Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững ở tỉnh Luông Pha Băng, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Bounmy Khuonnakhanty
TS. Lê Thị Hằng 2020 Quản lý công
525 ThS
Đánh giá công chức cấp xã huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Vũ Thị Hồng Điệp
PGS.TS. Hoàng Văn Chức 2020 Quản lý công
526 ThS
Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường công nghiệp trên địa bàn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
Trần Thị Vân Anh
TS. Nguyễn Việt Hùng 2020 Quản lý công
527 ThS
Chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
Ngô Hữu Tưởng
PGS.TS. Vũ Thanh Sơn 2020 Quản lý công
528 ThS
Động lực làm việc của công chức cấp xã, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Đỗ Đăng Hảo
PGS.TS. Nguyễn Minh Phương 2020 Quản lý công
529 ThS
Quản lý nhà nước về giáo dục mầm non từ thực tiễn quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Phùng Thị Bích Hiền
TS. Ngô Kim Ngân 2020 Quản lý công
530 ThS
Quản lý nhà nước về nghiên cứu khoa học tại viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
Trần Ngọc Ánh
TS. Trịnh Đức Hưng 2020 Quản lý công
531 ThS
Thực hiện chính sách bảo trợ xã hội đối với trẻ em khuyết tật trên địa bàn quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Hoa
TS. Nguyễn Thị Hường 2020 Quản lý công
532 ThS
Chất lượng công chức cấp xã, huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai
Nguyễn Thị Hà
TS. Chu Xuân Khánh 2020 Quản lý công
533 ThS
Quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố Lào Cai
Vũ Thị Hiền
TS. Nguyễn Mậu Tuân 2020 Quản lý công
534 ThS
Bồi dưỡng công chức ngạch chuyên viên trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Nguyễn Ngọc Sơn
PGS.TS. Dương Trung ý 2020 Quản lý công
535 ThS
Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai tại tỉnh Lào Cai
Phạm Vũ Cường
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân 2020 Quản lý công
536 ThS
Tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư ở thành phố Lào Cai
Nguyễn Duy Tuyến
GS.TS. Đinh Văn Tiến 2020 Quản lý công
537 ThS
Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Phạm Thúy Hồng
TS. Bùi Thị Thùy Nhi 2020 Quản lý công
538 ThS
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn trên địa bàn huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
Đinh Vĩnh Hậu
TS. Hoàng Sĩ Kim 2020 Quản lý công
539 ThS
Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp đầu tư trực tiếp từ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Nguyễn Đức Toàn
TS. Bùi Thị Thùy Nhi 2020 Quản lý công
540 ThS
Đánh giá công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai theo kết quả công việc
Nguyễn Thành Nam
PGS.TS Võ Kim Sơn 2020 Quản lý công