Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
541 ThS
Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình "Một cửa" tại Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Vũ Thành Giang
TS. Trịnh Thanh Hà 2020 Quản lý công
542 ThS
Quản lý nhà nước về hộ tịch của ủy ban nhân dân cấp xã - từ thực tiễn huyển Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai
Lương Văn Tinh
PGS. TS. Nguyễn Quốc Sửu 2020 Quản lý công
543 ThS
Giám sát việc thực hiện các dự án BOT trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông ở Việt Nam
Ngô Anh Minh
TS. Hoàng Ngọc Hải 2020 Quản lý công
544 ThS
Quản lý nhà nước về nguồn nhân lực ngành thống kê tỉnh Lào Cai
Đặng Tuấn Chung
PGS.TS. Trang Thị Tuyết 2020 Quản lý công
545 ThS
Bồi dưỡng công chức cấp xã trên địa bàn huyện SaPa, tỉnh Lào Cai
Phạm Tiến Dũng
TS. Nguyễn Minh Sản 2020 Quản lý công
546 ThS
Quản lý nhà nước về giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Lê Quang Minh
PGS.TS. Triệu Văn Cường 2020 Quản lý công
547 ThS
Năng lực thực thi công vụ cuả công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã trên địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Nguyễn Tiến Ngân
TS. Nguyễn Minh Sản 2020 Quản lý công
548 ThS
Động lực làm việc của công chức phường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Nguyễn Văn Tuấn
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2020 Quản lý công
549 ThS
Năng lực cán bộ Ủy ban nhân đân cấp xã, huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai
Nguyễn Thu Hương
PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2020 Quản lý công
550 ThS
Thực thi chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Nguyễn Hồng Nhung
PGS.TS Vũ Trọng Hách 2020 Quản lý công
551 ThS
Quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Lê Thị Mai
TS. Đặng Đình Thanh 2020 Quản lý công
552 ThS
Quản lý nhà nước về đấu giá quyền sử dụng đất - từ thực tiễn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Nguyễn Văn Công
PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh 2020 Quản lý công
553 ThS
Tổ chức thực hiện giáo dục pháp luật cho sinh viên trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Mai Thị Lan Hương
TS. Lê Anh Xuân 2020 Quản lý công
554 ThS
Sự tham gia của phụ nữ trong quản lý tại các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh ở Lào Cai
Bàn Thanh Thảo
TS. Hoàng Mai 2020 Quản lý công
555 ThS
Quản lý nhà nước đối với giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Nguyễn Thị Lan Luyến
PGS. TS Vũ Duy Yên 2020 Quản lý công
556 ThS
Quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại cục quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng
Hoàng Đức Trung
PGS.TS Lương Thanh Cường 2020 Quản lý công
557 ThS
Chất lượng văn bản hành chính của Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Nguyễn Thị Hồng Huệ
TS. Nguyễn Thị Hà 2020 Quản lý công
558 ThS
Quản lý nhà nước về di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Nguyễn Mạnh Hùng
TS. Trịnh Đức Hưng 2020 Quản lý công
559 ThS
Quản lý nhà nước về giải quyết việc làm cho người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hoàng Thị Nguyệt Anh
TS. Trịnh Đức Hưng 2020 Quản lý công
560 ThS
Quản lý nhà nước đối với kinh tế trang trại trên địa bàn huyển Lục Nam - tỉnh Bắc Giang
Lê Thị Chiều
T.S Đặng Đình Thanh 2020 Quản lý công
561 ThS
Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Chu Hương Trà
TS. Nguyễn Việt Hùng 2020 Quản lý công
562 ThS
Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại tổng cục Thống kê, bộ Kế hoạch và Đầu tư
Đặng Bình Khanh
TS. Lê Toàn Thắng 2020 Quản lý công
563 ThS
Phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục ở tỉnh Bắc Ninh
Nguyễn Huy Hoàng
TS. Nguyễn Văn Lượng 2020 Quản lý công
564 ThS
Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Đào Thị Ngân
TS. Hà Đức Anh 2020 Quản lý công
565 ThS
Quản lý thuế thu nhập cá nhân tại cục thuế Thành phố Hà Nội
Trương Khánh Ly
TS. Đặng Thị Hà 2020 Quản lý công
566 ThS
Thực hiện văn hóa công sở tại ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa - Thành phố Hà Nội
Hoàng Thị Bích Hồng
TS. Nguyễn Bùi Nam 2020 Quản lý công
567 ThS
Quản lý nhà nước về đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ
Phạm Thiên Anh
TS. Nguyễn Trịnh Kiểm 2020 Quản lý công
568 ThS
Năng lực viên chức đài phát thanh và truyền hình tỉnh Lạng Sơn
Nguyễn Tiến Dũng
TS. Hoàng Mai 2020 Quản lý công
569 ThS
Thể chế hành chính nhà nước về xử lý tham nhũng trong lĩnh vực đất đai - từ thực tiễn ở thành phố Hà Nội
Đào Trung Kiên
PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến 2020 Quản lý công
570 ThS
Sử dụng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Đỗ Việt Hoàn
PGS.TS. Ngô Thành Can 2020 Quản lý công