Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
541 ThS
Thực hiện chính sách đối với công chức cấp xã ở tỉnh Đăk Lawk - Từ thực tiễn huyện Cư Kuin
Nguyễn Tuấn Anh
PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải 2017 Quản lý công
542 ThS
Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản đối với các công trình xây dựng dân dụng có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk
Nguyễn Quỳnh Mai
TS. Nguyễn Đăng Quế 2017 Quản lý công
543 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức phường thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Nguyễn Ngọc Thông
PGS.TS. Vũ Duy Yên 2017 Quản lý công
544 ThS
Quản lý nhà nước về di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk
Nguyễn Huyền Minh Trang
TS. Nguyễn Thị Hường 2017 Quản lý công
545 ThS
Quản lý nhà nước về phổ biến pháp luật đối với đồng bào dân tộc thiểu số huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
Nguyễn Anh Dũng
TS. Đỗ Văn Dương 2017 Quản lý công
546 ThS
Bồi dưỡng kỹ năng hành chinh cho đội ngũ công chức xã trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk
Nguyễn Thị Oanh
PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh 2017 Quản lý công
547 ThS
Đánh giá công chức xã, trên địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk hiện nay
Phạm Phong Thu
TS. Trần Nghị 2017 Quản lý công
548 ThS
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Cư Jút
Nguyễn Hồ Anh Thư
TS. Hoàng Sỹ Kim 2017 Quản lý công
549 ThS
Chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Cơ Jút, tỉnh Đăk Nông
Nguyễn Đức Thịnh
PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Hải 2017 Quản lý công
550 ThS
Quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại tỉnh Gia Lai
Nguyễn Viết Hùng
TS. Trần THị Diệu Oanh 2017 Quản lý công
551 ThS
Tạo động lực cho công chưc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk
Trần Thị Ngọc Uyên
PGS.TS. Phạm Kiên Cường 2017 Quản lý công
552 ThS
Quản lý nhà nước về dịch vụ khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện tỉnh Đăk Lăk
Lê Thế Vương
PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết 2017 Quản lý công
553 ThS
Tạo động lực làm việc cho đội ngũ bác sỹ tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Lăk
Hoàng Thị Hiền
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2017 Quản lý công
554 ThS
Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk
Nguyễn Anh Tài
PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết 2017 Quản lý công
555 ThS
Quản lý ngân sách trên địa bàn huyện Cư Jút tỉnh Đăk Nông
Hoàng Thị Oanh
TS. Nguyễn Đăng Quế 2017 Quản lý công
556 ThS
Cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk
Đào Hưng
PGS.TS. Lê Chi Mai 2017 Quản lý công
557 ThS
Năng lực công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông
Ngôn Thị Hoàng
PGS.TS. Võ Kim Sơn 2017 Quản lý công
558 ThS
Năng lực viên chức văn thư - lưu trữ tại tỉnh Lâm Đồng
Nguyễn Thị Hằng
PGS.TS. Lê Thị Hương 2017 Quản lý công
559 ThS
Quản lý nhà nước về đấu thầu trong đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn huyện EA H'LEO, tỉnh Đăk Lăk
Nguyễn Ngọc Hưng
TS. Nguyễn Hoàng Quy 2017 Quản lý công
560 ThS
Quản lý nhà nước bằng pháp luật về thống kê ở Cục thống kê tỉnh Thanh Hóa
Trần Thị Phượng
TS. Trần Thị Diệu Oanh 2016 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
561 ThS
Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học cơ sở trên địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
Phạm Bách Đăng
PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết 2016 Quản lý công
562 ThS
Vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình ở tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay
Nguyễn Thị Hương
PGS.TS. Vũ Trọng Hách 2016 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
563 ThS
Pháp luật về thanh tra chuyên ngành y tế - từ thực tiễn tỉnh Hà Nam
Nguyễn Tuấn Linh
TS. Đinh Văn Minh 2016 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
564 ThS
Quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh Luang PraBang nước CHDCND Lào hiện nay
Houavang Yongkouacheuxa
TS. Đỗ Thị Kim Tiên 2016 Quản lý công
565 ThS
Quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Bùi Thanh Hùng
TS. Trần Thị Diệu Oanh 2017 Quản lý công
566 ThS
Tạo động lực làm việc cho viên chức trường đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ
Pham Thùy Linh
PGS.TS. Ngô Thành Can 2016 Quản lý công
567 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy Ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Lê Nguyễn Hải Quỳnh
PGS.TS. Vũ Thị Loan 2016 Quản lý công
568 ThS
Hoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Nguyễn Cảnh Thái
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân 2017 Quản lý công
569 ThS
Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lưu Quang Minh
TS. Nguyễn Hoàng Hiển 2016 Quản lý công
570 ThS
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và Ủy Ban nhân dân Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Trần Minh
PGS.TS. Bùi Huy Khiên 2016 Quản lý hành chính công
Tìm thấy 674 kết quả. Trang 19/23 xem trang 1234567891011121314151617181920212223