Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
631 ThS
Chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Thừa Thiên Huế
Hoàng Huy Hoàng
PGS.TS. Phạm Tiến Đạt 2017 Tài chính - Ngân hàng
632 ThS
Phân tích tài chính Công ty cổ phần dệt may Huế
Trần Phan Khánh Trang
TS. Bùi Thị Thùy Nhi 2017 Tài chính - Ngân hàng
633 ThS
Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Quảng Trị
Nguyễn Quang Vũ
TS. Nguyễn Đình Dũng 2016 Tài chính - Ngân hàng
634 ThS
Cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại Cổ phần Đầu Tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế
Đào Thị Cẩm Vân
PGS.TS Đinh Văn Tiến 2016 Tài chính - Ngân hàng
635 ThS
Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Quảng Bình
Phan Mai Trang
PGS.TS. Trang Thị Tuyết 2016 Tài chính - Ngân hàng
636 ThS
Hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế
Ngô Thị Huyền Trân
TS. Đặng Đình Thanh 2016 Tài chính - Ngân hàng
637 ThS
Cho vay doanh nghiệp siêu nhỏ tại ngân hàng thương mại Cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Xuân
Phạm Thị Oanh
PGS.TS. Trần Văn Giao 2016 Tài chính - Ngân hàng
638 ThS
Cho vay hộ cận nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế
Trần Quang Nhật
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2016 Tài chính - Ngân hàng
639 ThS
Hiệu quả huy động vốn ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chí nhánh Nam Thừa Thiên Huế
Trịnh Thị Thanh Ngọc
TS. Trần Ngọc Thao 2016 Tài chính - Ngân hàng
640 ThS
Quản trị rủi ro trong kinh doanh thẻ tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế
Nguyễn Thị Ngọc Mùi
TS. Nguyễn Mạnh Hùng 2016 Tài chính - Ngân hàng
641 ThS
Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã qua kho bạc nhà nước Phú Vang - tỉnh Thừa Thiên Huế
Trần Thị Ngọc Mai
PGS.TS. Lê Chi Mai 2016 Tài chính - Ngân hàng
642 ThS
Phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Bắc Quảng Bình
Nguyễn Thị Thùy Linh
PGS.TS. Nguyễn Văn Tạo 2016 Tài chính - Ngân hàng
643 ThS
Phân tích tài chính tại công ty Cổ phần sản xuất lâm sản xuất khẩu Quảng Đông, Quảng Bình
Lê Thị Minh Hạnh
PSG.TS. Thái Thanh Hà 2016 Tài chính - Ngân hàng
644 ThS
Chất lượng thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Thừa Thiên Huế
Phan Thị Thanh Hằng
TS. Trương Tấn Quân 2016 Tài chính - Ngân hàng
645 ThS
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty TNHH Trường Tiến Lợi
Đậu Thanh Hải
TS. Nguyễn Hoàng Hiển 2016 Tài chính - Ngân hàng
646 ThS
Phân tích tài chính công ty cổ phần cấp nước Quảng Bình
Lê Thị Thu Hà
TS. Nguyễn Hoàng Quy 2016 Tài chính - Ngân hàng
647 ThS
Quản lý Tài chính tại trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi
Võ Văn Việt
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2017 Quản lý công
648 ThS
Quản lý nhà nước về kinh tế nông nghiệp tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
Lê Văn Sơn
TS. Lương Minh Việt 2017 Quản lý công
649 ThS
Quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bản tỉnh Quảng Bình
Nguyễn Minh Tuấn
PGS.TS. Nguyễn Tuấn Hưng 2017 Quản lý công
650 ThS
Tổ chức thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp tại tỉnh Quảng Nam
Phạm Thị Kim Cúc
PGS.TS. Trần Văn Giao 2017 Quản lý công
651 ThS
Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Nguyễn Thị Chiêu
PGS.TS. Đinh Văn Tiến 2017 Quản lý công
652 ThS
Quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội trên địa bản tỉnh Quảng Ngãi
Hồ Tấn Tiên
TS. Phạm Đức Chính 2017 Quản lý công
653 ThS
Chất lượng thanh tra viên ỏ tỉnh Quảng Nam
Đặng Thị Xuân Lệnh
TS. Lê Tiến Hào 2017 Quản lý công
654 ThS
Quản lý nhà nước về thu hút các dự án đầu tư vào khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam
Huỳnh Minh Thảo
TS. Lê Toàn Thắng 2017 Quản lý công
655 ThS
Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Hoàng Văn Tuân
TS. Đặng Thành Lê 2017 Quản lý công
656 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã ở huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam
Nguyễn Hữu Kiệt
PGS.TS. Ngô Thành Can 2017 Quản lý công
657 ThS
Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị
Trần Thị Sáu
TS. Lê Thị Hương 2017 Quản lý công
658 ThS
Xây dựng khung năng lực,công chức ngành tuyên giáo tỉnh Quảng Trị
Ngô Thị Tuyết Ánh Vân
PGS.TS. Ngô Thành Can 2017 Quản lý công
659 ThS
Thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính tại bệnh viện giao thông vận tải Huế
Hoàng Thị Thu Huyền
TS. Đặng Thị Hà 2016 Quản lý công
660 ThS
Thực hiện chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
Diệp Thị Thảo Trang
PGS.TS. Trang Thị Tuyết 2017 Quản lý công
Tìm thấy 674 kết quả. Trang 22/23 xem trang 1234567891011121314151617181920212223