Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
661 ThS
Thực hiện chính sách phòng, chống tham nhũng trong đầu tư công ở Việt Nam
Trịnh Đăng Linh
TS. Nguyễn Hoàng Quy 2020 Chính sách công
662 ThS
Thực hiện chính sách ứng dụng công nghệ thông tin tại Cục thông tin khoa học công nghệ, thuộc Bộ khoa học và công nghệ
Mạc Văn Cương
TS. Phạm Đức Chính 2020 Chính sách công
663 ThS
Chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào cơ quan hành chính nhà nước tại Thành phố Hà Nội
Nguyễn Thu Trang
PGS.TS. Vũ Duy Yên 2020 Chính sách công
664 ThS
Thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng công chức các phường quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
Phạm Ngọc Hưng
TS. Nguyễn Hoàng Hiển 2020 Chính sách công
665 ThS
Thực hiện chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Đức Thành
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2020 Chính sách công
666 ThS
Chính sách phát triển hệ thống giao thông tĩnh trên địa bàn thành phố Hà Nội
Trần Xuân Sơn
TS. Nguyễn Thị Vân Hương 2020 Chính sách công
667 ThS
Thực hiện chính sách nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội
Lê Khánh Linh
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2020 Chính sách công
668 ThS
Chất lượng công chức tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân tỉnh ĐắkLắk
Nguyễn Trọng Vũ
TS. Nguyễn Thanh Thủy 2020 Quản lý công
669 ThS
Năng lực công chức cấp xã trên địa bàn huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên
Hà Công Vinh
TS. Lê Như Thanh 2020 Quản lý công
670 ThS
Quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Đặng Quốc Việt
PGS.TS. Hoàng Văn Chức 2020 Quản lý công
671 ThS
Quản lý nhà nước về dịch vụ khám, chữa bệnh ở các Bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Trần Thị Thu Vân
TS. Bùi Kim Chi 2020 Quản lý công
672 ThS
Quản lý nhà nước về phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Thị Tuyết
PGS.TS. Trần Quốc Cường 2020 Quản lý công
673 ThS
Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
Lê Hữu Tường
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân 2020 Quản lý công
674 ThS
Giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Văn Trường
TS. Phan Văn Hùng 2020 Quản lý công
675 ThS
Chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Thị Ánh Trúc
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2020 Quản lý công
676 ThS
Bồi dưỡng công chức cấp xã huyện Cư M'Gar, tỉnh Đắk Lắk
Tôn Thất Minh Trí
TS. Lê Anh Xuân 2020 Quản lý công
677 ThS
Quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Lê Thị Hoài Trang
TS. Lương Minh Việt 2020 Quản lý công
678 ThS
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk
Lê Thị Anh Trâm
TS. Hoàng Sỹ Kim 2020 Quản lý công
679 ThS
Quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học trên địa bàn huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông
Thái Mai Tịnh
TS. Nguyễn Thị Hường 2020 Quản lý công
680 ThS
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
Nguyễn Thị Hồng Thu
TS. Hoàng Sỹ Kim 2020 Quản lý công
681 ThS
Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk
Đặng Việt Thông
TS. Nguyễn Hải Ninh 2020 Quản lý công
682 ThS
Tuyển dụng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước
Vũ Mạnh Thảo
PGS.TS. Đặng Khắc Ánh 2020 Quản lý công
683 ThS
Quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử Việt Nam
Trần Văn Thanh
TS. Nguyễn Đăng Quế 2020 Quản lý công
684 ThS
Sử dụng công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cư M'Gar, tỉnh Đắk Lắk
Huỳnh Quyết Thắng
PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh 2020 Quản lý công
685 ThS
Quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Đậu Đình Sáng
TS. Lê Văn Từ 2020 Quản lý công
686 ThS
Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện EaSúp, tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Văn Phú
PGS.TS. Trần Văn Giao 2020 Quản lý công
687 ThS
Quản lý nhà nước về lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Đặng Tấn Phong
TS. Nguyễn Thị Hường 2020 Quản lý công
688 ThS
Quản lý trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tại Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum
Hồ Thị Kim Oanh
TS. Lê Toàn Thắng 2020 Quản lý công
689 ThS
Sự tham gia của cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh vào quản lý nhà nước tại tỉnh Phú Yên
Lê Nguyễn Xuân Linh
PGS.TS. Bùi Huy Khiên 2020 Quản lý công
690 ThS
Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk
Đinh Tấn Linh
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2020 Quản lý công