Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
661 ThS
Thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại tỉnh thừa thiên Huế.
Lê Hoàng Linh
TS. Đặng Đình Thanh 2017 Quản lý công
662 ThS
Tạo động lực làm việc cho viên chức trường cao đẳng y tế Quảng Nam
Trương Thị Cẩm Phước
TS. Hoàng Mai 2017 Quản lý công
663 ThS
Quản lý quy hoạch xây dựng tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Võ Văn Tuần
PGS.TS. Trần Thị Cúc 2017 Quản lý công
664 ThS
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
Nguyễn Thị Ánh Hồng
TS. Ngô Văn Trân 2017 Quản lý công
665 ThS
Quản lý nhà nước về tạo việc làm cho thanh niên nông thôn tại tỉnh Quảng Nam
Đinh Nguyên Vũ
TS. Hoàng Sỹ Kim 2017 Quản lý công
666 ThS
Quản lý nhà nước về dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bản tỉnh Quảng Nam
Nguyễn Quốc Tuấn
PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết 2017 Quản lý công
667 ThS
Quản lý nhà nước về bồi dưỡng, giáo viên trung học phổ thông công lập ở tỉnh Phú Yên
Huỳnh Tấn Quảng
TS. Nguyễn Hoàng Hiển 2017 Quản lý công
668 ThS
Quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nguyễn Diệu My
TS. Nguyễn Hoàng Quy 2017 Quản lý công
669 ThS
Năng lực công chức cấp xã huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi
Nguyễn Thị Phương Hồng
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2017 Quản lý công
670 ThS
Năng lực công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy Ban nhân dân huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
Nguyễn Thiệu
TS. Nguyễn Thị Hà 2017 Quản lý công
671 ThS
Đào tạo, bồi dưỡng công chức xã, phường thành phố Quảng Ngãi
Đinh Thị Mỹ Công
TS. Ngô Văn Trân 2017 Quản lý công
672 ThS
Chất lượng công chức cấp xã, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
Lê Minh Cường
PGS.TS. Ngô Thành Can 2017 Quản lý công
673 ThS
Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông tại Ủy Ban Nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Trần Hải
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2017 Quản lý công
674 ThS
Cải cách thủ tục hành chính tại Ủy Ban nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Nguyễn Tăng
PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải 2017 Quản lý công
Tìm thấy 674 kết quả. Trang 23/23 xem trang 1234567891011121314151617181920212223