Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
691 ThS
Thực hiện chính sách người có công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Đình Kiều
TS. Lê Văn Hòa 2020 Quản lý công
692 ThS
Quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên
Lê Hiền Hưng
PGS.TS. Trương Quốc Chính 2020 Quản lý công
693 ThS
Quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk
Trần Việt Hùng
PGS.TS. Lê Chi Mai 2020 Quản lý công
694 ThS
Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk
Trương Thị Huệ
PGS.TS. Trương Quốc Chính 2020 Quản lý công
695 ThS
Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Trần Thị Bích Hoàng
TS. Lê Văn Từ 2020 Quản lý công
696 ThS
Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
Vũ Thị Thái Hòa
TS. Nguyễn Đăng Quế 2020 Quản lý công
697 ThS
Quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Nguyễn Thị Thu Hiền
TS. Nguyễn Minh Sản 2020 Quản lý công
698 ThS
Chất lượng công chức cấp xã tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
Nguyễn Thị Thu Hằng
TS. Nguyễn Thái Bình 2020 Quản lý công
699 ThS
Năng lực tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk
Phương Khánh Giang
TS. Trịnh Thanh Hà 2020 Quản lý công
700 ThS
Tạo động lực làm việc cho công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk
Ngô Thị Hồng Dương
TS. Nguyễn Thanh Thủy 2020 Quản lý công
701 ThS
Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Phan Thanh Dũng
TS. Nguyễn Đăng Quế 2020 Quản lý công
702 ThS
Tạo động lực làm việc cho viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk
Hoàng Thị Kim Dung
PGS. TS. Nguyễn Hữu Hải 2020 Quản lý công
703 ThS
Quản lý nhà nước về Thi đua - Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Hồ Tuấn Anh
TS. Đinh Khắc Tuấn 2020 Quản lý công
704 ThS
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Phạm Thị Nhâm Anh
TS. Lê Văn Từ 2020 Quản lý công
705 ThS
Quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk
H Rin AD Rỡng
TS. Vũ Đăng Minh 2020 Quản lý công
706 ThS
Quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng tại tỉnh Đắk Lắk
Phạm Thị Xuyến
TS. Nguyễn Đăng Quế 2020 Quản lý công
707 ThS
Quản lý nhà nước về lưu trữ tại tỉnh Đắk Lắk
Phạm Thị Xuyên
PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh 2020 Quản lý công
708 ThS
Tuyên truyền phổ biến về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Phan Thành Việt
PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh 2020 Quản lý công
709 ThS
Quản lý nhà nước về hoạt động bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nguyễn Thị Vân Uyên
TS. Lê Văn Hòa 2020 Quản lý công
710 ThS
Tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức Liên đoàn lao động tỉnh Phú Yên
Đỗ Mạnh Tuấn
PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Hương 2020 Quản lý công
711 ThS
Quản lý chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Cư M'Gar, tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Thị Quỳnh Trang
TS. Nguyễn Đăng Quế 2020 Quản lý công
712 ThS
Quản trị nội bộ hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
Trần Thị Ngọc Trâm
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân 2020 Quản lý công
713 ThS
Tuyển dụng viên chức trong các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Nguyễn Thị Thanh Thủy
PGS.TS. Bùi Huy Khiên 2020 Quản lý công
714 ThS
Bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý tại các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên
Nguyễn Thiện Thuật
TS. Phạm Đức Chính 2020 Quản lý công
715 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Lê Thị Thu
TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy 2020 Quản lý công
716 ThS
Tăng cường hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông
Nguyễn Thị Thoa
TS. Đỗ Văn Dương 2020 Quản lý công
717 ThS
Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện M' Đrắk, tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Văn Sương
TS. Đinh Khắc Tuấn 2020 Quản lý công
718 ThS
Quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng ở huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
Lê Lam Sơn
TS. Lê Văn Từ 2020 Quản lý công
719 ThS
Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Thị Kim Oanh
TS. Nguyễn Thành Dũng 2020 Quản lý công
720 ThS
Quản lý nhà nước về xóa đói giảm nghèo cấp xã trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng
Nguyễn Bá Nhân
TS. Nguyễn Hải Ninh 2020 Quản lý công