Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
721 ThS
Quản lý nhà nước về kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk
Hoàng Minh Nhân
TS. Lê Đức Niêm 2020 Quản lý công
722 ThS
Quản lý nhà nước về dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Huỳnh Thanh Nhàn
PGS.TS. Bùi Huy Khiên 2020 Quản lý công
723 ThS
Quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non trên địa bàn huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Thị Minh Nguyệt
PGS.TS. Vũ Trọng Hách 2020 Quản lý công
724 ThS
Quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Hồ Văn Miền
PGS.TS. Hoàng Văn Chức 2020 Quản lý công
725 ThS
Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững đối với đồng bào M' Nông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lê Thị Ly Na
PGS.TS. Trương Quốc Chính 2020 Quản lý công
726 ThS
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đắk R' Lấp, tỉnh Đắk Nông
Nguyễn Phi Long
PGS.TS. Ngô Thúy Quỳnh 2020 Quản lý công
727 ThS
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện EaSúp, tỉnh Đắk Lắk
Phùng Thị Phương Loan
TS. Lê Văn Từ 2020 Quản lý công
728 ThS
Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk
Phan Xuân Lâm
PGS.TS. Nguyễn Thị Phượng 2020 Quản lý công
729 ThS
Hợp tác công - tư trong đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông tại tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Thị Thu Hương
PGS.TS. Đặng Khắc Ánh 2020 Quản lý công
730 ThS
Lập và thực hiện quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Xuân Lâm
TS. Nguyễn Hoàng Quy 2020 Quản lý công
731 ThS
Quản lý nhà nước về đăng ký hộ tịch ở cấp xã, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk
Lê Anh Hùng
TS. Nguyễn Hải Ninh 2020 Quản lý công
732 ThS
Quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk
Phạm Ngọc Hoàng
TS. Nguyễn Văn Tuyên 2020 Quản lý công
733 ThS
Bồi dưỡng cán bộ chính quyền cấp xã là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Nguyễn Chí Hòa
PGS.TS. Đặng Khắc Ánh 2020 Quản lý công
734 ThS
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai
Nguyễn Hoàng Hiếu
TS. Nguyễn Thái Bình 2020 Quản lý công
735 ThS
Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực ngành y tế trên địa bàn huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk
Huỳnh Thị Mỹ Hạnh
PGS.TS. Ngô Thành Can 2020 Quản lý công
736 ThS
Tăng cường quản lý trật tư xây dựng nhà ở trên địa bàn huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk
Quách Thị Thu Hằng
PGS.TS. Lương Thanh Cường 2020 Quản lý công
737 ThS
Quản lý nhà nước về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc ÊĐê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Trần Thị Thúy Hằng
PGS.TS. Vũ Trọng Hách 2020 Quản lý công
738 ThS
Quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk
Huỳnh Thị Đào
TS. Nguyễn Thanh Nam 2020 Quản lý công
739 ThS
Quản lý thu ngân sách nhà nước tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Thị Chiện
TS. Nguyễn Đăng Quế 2020 Quản lý công
740 ThS
Bồi dưỡng quản lý nhà nước cho cán bộ dân tộc thiểu số ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
H' Nghị BKrông
TS. Lê Văn Hòa 2020 Quản lý công
741 ThS
Quản lý nhà nước về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên
Nguyễn Ngọc Tiến
TS. Ngô Văn Trân 2020 Quản lý công
742 ThS
Năng lực của cán bộ chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
Nguyễn Thị Thuyến
PGS.TS. Võ Kim Sơn 2020 Quản lý công
743 ThS
Quản lý nhà nước về quy hoạch xấy dụng trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Đào Anh Hùng
TS. Nguyễn Hoàng Quy 2020 Quản lý công
744 ThS
Giám sát hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi,về lĩnh vực tài chính - ngân sách
Lê Thị Thanh Nga
PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh 2020 Quản lý công
745 ThS
Luân chuyển công chức trong bộ máy hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nguyễn Thị Hiệp
TS. Nguyễn Đăng Quế 2020 Quản lý công
746 ThS
Quản lý nhà nước đối với đội ngũ bác sỹ trong các bệnh viện công lập của tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Văn Pháp
TS. Nguyễn Hải Ninh 2020 Quản lý công
747 ThS
Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ của hệ thống các trường cao đẳng nghề tại Tây Nguyên
Nguyễn Hùng Anh
TS. Ngô Sỹ Trung 2020 Quản lý công
748 ThS
Quản lý nhà nước đối với hoạt động của Phật giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Phan Thị Bình
PGS.TS. Hoàng Văn Chức 2020 Quản lý công
749 ThS
Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong thực hiện dân chủ ở cơ sở - Từ thực tiễn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Vũ Ngọc Hưng
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân 2020 Quản lý công
750 ThS
Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho thanh niên ở tỉnh Đắk Nông
Nguyễn Văn Sơn
TS. Vũ Thanh Bình 2020 Quản lý công