Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
751 ThS
Một số giải pháp tạo việc làm cho người lao động tỉnh Đắk Lắk
Vũ Thị Mỹ Phượng
TS. Vũ Đăng Minh 2020 Quản lý công
752 ThS
Quản lý nhà nước đối với các Trường Cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Lý Văn Quế
PGS.TS. Bùi Huy Khiên 2020 Quản lý công
753 ThS
Thực hiện chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
Dương Đinh Thị Thuận
PGS.TS. Trương Quốc Chính 2020 Quản lý công
754 ThS
Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực y tế tại các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Cao Ngọc Bảo Vũ
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân 2020 Quản lý công
755 ThS
Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn trên địa bàn huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên
Đỗ Ngọc Khoa
PGS.TS. Hoàng Văn Chức 2020 Quản lý công
756 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã, huyện EaKar, tỉnh Đắk Lắk
Bùi Phan Quang Tuân
TS. Hà Quang Ngọc 2020 Quản lý công
757 ThS
Quản lý nhà nước về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
Lê Đức Anh
TS. Nguyễn Thanh Nam 2020 Quản lý công
758 ThS
Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
Trần Sơn Tùng
TS. Hoàng Sỹ Kim 2020 Quản lý công
759 ThS
Chất lượng công chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên
Phan Duy Vũ
TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy 2020 Quản lý công
760 ThS
Quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk
Ngô Trung Vinh
TS. Phạm Đức Chính 2020 Quản lý công
761 ThS
Quản lý nhà nước về phát triển cơ sở hạ tầng trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
Lê Văn Vĩ
PGS.TS. Đặng Khắc Ánh 2020 Quản lý công
762 ThS
Quản lý nhà nước về giáo dục bậc Trung học cơ sở công lập trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Phạm Thị Cẩm Vân
TS. Nguyễn Thị Hường 2020 Quản lý công
763 ThS
Quản lý nhà nước về an toàn thực thẩm trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Hồ Thị Tươi
PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh 2020 Quản lý công
764 ThS
Đánh giá công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
Lê Tuân
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2020 Quản lý công
765 ThS
Quản lý nhà nước về di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nguyễn Văn Trung
PHS.TS. Vũ Trọng Hách 2020 Quản lý công
766 ThS
Quản lý nhà nước về hoạt động của các tổ chức Hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Huỳnh Thị Thảo Trang
PGS.TS. Đặng Khắc Ánh 2020 Quản lý công
767 ThS
Chất lượng công chức Địa chính - Xây dựng - Môi trường cấp xã trên địa bàn huyện Sông Hinh tỉnh Phú Yên
Trần Văn Thương
TS. Lê Như Thanh 2020 Quản lý công
768 ThS
Bồi dưỡng công chức cấp xã, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
Cao Văn Thuận
TS. Nguyễn Đăng Quế 2020 Quản lý công
769 ThS
Thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông
Đoàn Minh Thuận
TS. Lê Văn Hòa 2020 Quản lý công
770 ThS
Quản lý nhà nước về giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk
Phạm Thị Thừa
PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết 2020 Quản lý công
771 ThS
Đánh giá viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên
Nguyễn Trần Thi
PGS.TS. Ngô Thành Can 2020 Quản lý công
772 ThS
Năng lực công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên trong bối cảnh cải cách hành chính nhà nước
Hồ Thị Nguyên Thảo
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2020 Quản lý công
773 ThS
Quản lý nhà nước về đất nông nghiệp tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
Nguyễn Kim Thanh
TS. Lương Minh Việt 2020 Quản lý công
774 ThS
Quản lý nhà nước về đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Nguyễn Trung Sơn
TS. Nguyễn Minh Sản 2020 Quản lý công
775 ThS
Quản lý nhà nước về bảo vệ rừng tại tỉnh Đắk Lắk
Bùi Sanh
TS. Hà Quang Thanh 2020 Quản lý công
776 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã trên địa bàn thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên
Huỳnh Anh Quốc
TS. Nguyễn Thị Vân Hương 2020 Quản lý công
777 ThS
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Đỗ Danh Phương
PGS.TS. Vũ Trọng Hách 2020 Quản lý công
778 ThS
Quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên
Đào Thị Thuý Phúc
PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết 2020 Quản lý công
779 ThS
Đánh giá công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk
Y Yô Tham Niê
TS. Hoàng Mai 2020 Quản lý công
780 ThS
Bồi dưỡng công chức quản lý cấp phòng ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
Bùi Quang Nhựt
TS. Hoàng Quang Đạt 2020 Quản lý công