Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
781 ThS
Quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
Nguyễn Đức Hà Nguyên
TS. Lê Văn Từ 2020 Quản lý công
782 ThS
Tạo động lực làm việc cho công chức thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên
Hồ Thị Lý
TS. Nguyễn Thanh Thủy 2020 Quản lý công
783 ThS
Quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên
Võ Duy Luân
PGS.TS. Lê Chi Mai 2020 Quản lý công
784 ThS
Năng lực của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, ở thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
Nguyễn Tấn Long
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2020 Quản lý công
785 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
Nguyễn Thị Mỹ Linh
PGS.TS. Võ Kim Sơn 2020 Quản lý công
786 ThS
Chất lượng công chức Văn hóa - Xã hội cấp xã trên địa bàn Thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk
Nhữ Thị Lệ
PGS.TS. Vũ Duy Yên 2020 Quản lý công
787 ThS
Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Dương Hoàng Khoa
TS. Trịnh Đức Hưng 2020 Quản lý công
788 ThS
Quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
Đỗ Đăng Khoa
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2020 Quản lý công
789 ThS
Quản lý nhà nước về giải quyết việc làm cho người lao động dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nguyễn Khải
PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải 2020 Quản lý công
790 ThS
Tổ chức và hoạt động của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk
Lê Minh Hùng
TS. Chu Xuân Khánh 2020 Quản lý công
791 ThS
Quản lý nhà nước về chất thải rắn trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Thị Ngọc Hòa
PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu 2020 Quản lý công
792 ThS
Quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên
Võ Thị Hồng Hạnh
TS. Lê Thị Hằng 2020 Quản lý công
793 ThS
Sự tham gia vào quản lý nhà nước của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên
Lê Thị Thu Hà
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà 2020 Quản lý công
794 ThS
Quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Tin Lành trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Trần Thị Minh Hà
PGS.TS. Hoàng Văn Chức 2020 Quản lý công
795 ThS
Quản lý nhà nước về đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Minh Đức
PGS.TS. Lê Thị Hương 2020 Quản lý công
796 ThS
Quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Võ Văn Dũng
TS. Lê Văn Từ 2020 Quản lý công
797 ThS
Quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Hoàng Anh Biên
PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến 2020 Quản lý công
798 ThS
Quản lý nhà nước về đào tạo ở các trường đại học, cao đẳngtrên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Tạ Xuân Bẩy
PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải 2020 Quản lý công
799 ThS
Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh Phú Yên
Trần Thị Vân Anh
PGS.TS. Trương Quốc Chính 2020 Quản lý công
800 ThS
Đánh giá công chức xã trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Đinh Tuấn Anh
PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh 2020 Quản lý công
801 ThS
Quản lý nhà nước về chất thải y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Lê Hoài Anh
TS. Đặng Thị Minh 2020 Quản lý công
802 ThS
Quản lý nhà nước về văn hóa dân tộc Thái trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Hà Thị Thùy Linh
TS. Nguyễn Thị Hường 2020 Quản lý công
803 ThS
Thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang
Chắng Ngọc Quỳnh
PGS.TS Hoàng Mai 2020 Chính sách công
804 ThS
Quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Đinh Quang Vũ
TS. Lê Văn Từ 2020 Quản lý công
805 ThS
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Phú Yên hiện nay
Nguyễn Trọng Truyển
TS. Hoàng Sỹ Kim 2020 Quản lý công
806 ThS
Quản lý nhà nước về bồi thường và giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk
Huỳnh Thanh Toàn
TS. Bùi Thị Hải 2020 Quản lý công
807 ThS
Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Quang Tín
TS. Nguyễn Thị Tình 2020 Quản lý công
808 ThS
Quản lý nhà nước về hoạt động của đạo công giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Trần Thanh Thủy
TS. Nguyễn Thành Dũng 2020 Quản lý công
809 ThS
Vai trò của Hội liên hiệp phụ nữ trong quản lý nhà nước, từ thực tiễn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk
Đặng Thị Phương Thùy
TS. Nguyễn Thị Hường 2020 Quản lý công
810 ThS
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum
Trần Thị Thương
TS. Trịnh Thanh Hà 2020 Quản lý công