Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
961 ThS
Quản lý nhà nước về đất đai của ủy ban nhân dân huyện Cần Đước, tỉnh Long An
Nguyễn Anh Tuấn
TS. Vũ Thành Luân 2020 Quản lý công
962 ThS
Quản lý nhà nước về Logistics cảng biển ở Thành phố Hồ Chí Minh
Hoàng Đức Trường Sinh
TS.Phan Ánh Hè 2020 Quản lý công
963 ThS
Chất lượng công chức cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Lâm Hạ Long
PGS.TS. Võ Kim Sơn 2020 Quản lý công
964 ThS
Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Nguyễn Anh Tài
TS. Hà Quang Thanh 2020 Quản lý công
965 ThS
Quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Dương Thị Bích Diệp
PGS.TS. Trương Thị Hiền 2020 Quản lý công
966 ThS
Quản lý nhà nước về việc làm trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Bùi Thế Hùng
PGS.TS. Hoàng Mai 2020 Quản lý công
967 ThS
Quản lý nhà nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Đồng Nai
Đoàn Thị Hoàng Anh
TS. Đặng Xuân Hoan 2020 Quản lý công
968 ThS
Quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại của ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Phan Thị Cẩm Vân
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2020 Quản lý công
969 ThS
Quản lý nhà nước đối với công tác văn thư tại Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Vũ Thị Thanh Tâm
TS. Nguyễn Thị Thủy 2020 Quản lý công
970 ThS
Quản lý nhà nước về dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Trương Thị Mỹ Huệ
TS. Nguyễn Hoàng Anh 2020 Quản lý công
971 ThS
Quản lý nhà nươc về lễ hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Nguyễn Thị Dịu
TS. Nguyễn Hoàng Anh 2020 Quản lý công
972 ThS
Quản lý tài chính trong đơn vị sự nghiệp công lập theo cơ chế tự chủ tại các bệnh viện công lập của Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thanh Hiền
TS. Mai Đình Lâm 2020 Quản lý công
973 ThS
Quản lý nhà nước đối với chứng thực trên địa bàn quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Vĩ
TS. Phạm Quang Huy 2020 Quản lý công
974 ThS
Hoạt động kiểm tra công vụ của ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Nguyễn Thị Ngọc Diễm
PGS.TS. Bùi Đức Kháng 2020 Quản lý công
975 ThS
Chất lượng công chức Thanh tra thủ đô Viêng chăn nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Thipphavong Sagaloun
TS. Phạm Quang Huy 2020 Quản lý công
976 ThS
Quản lý nhà nước đối với lao động nước ngoài tại tỉnh Bình Dương
Nguyễn Thị Hồng Vân
PGS.TS. Huỳnh Văn Thới 2020 Quản lý công
977 ThS
Bồi dưỡng công chức ở huyện Viêng Khăm, tỉnh Viêng Chăn, nước CHDCND Lào
Sayphanit Vilaman
TS. Nguyễn Ngọc Vân 2020 Quản lý công
978 ThS
Chất lượng công chức ngành thanh tra tỉnh Bo Keo, nước CHDCND Lào
Bounthanh Simountha
PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Hải 2020 Quản lý công
979 ThS
Bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ tại Tổng cục chính trị, Bộ an ninh nước CHDCND Lào
Bounpone Thenbuapha
PGS.TS Ngô Thành Can 2020 Quản lý công
980 ThS
Tổ chức và hoạt động của văn phòng UBND huyện Long tỉnh Luông Nậm Tha, nước CHDCND Lào
Yangmi Keoboualapha
TS. Đinh Thị Cẩm Lê 2020 Quản lý công
981 ThS
Chất lượng công chức thanh tra tỉnh Savanakhet nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Onchanh Chommany
TS. Trịnh Thị Thủy 2020 Quản lý công
982 ThS
Quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Phathumphone, tỉnh Champasack, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Lunmarla Kongkeo
TS. Bùi Thị Thùy Nhi 2020 Quản lý công
983 ThS
Thực hiện chính sách đối với người có công ở huyện Phac Ngum, thủ đô Viêng Chăn nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Lattana Lamphoun
TS. Lê Đức Thắng 2020 Quản lý công
984 ThS
Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Saravanh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Amphayvane Thongmalee
TS. Hoàng Thị Bích Loan 2020 Quản lý công
985 ThS
Quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
Lê Văn Thủy
TS. Nguyễn Thị Ngọc Mai 2020 Quản lý công
986 ThS
Chất lượng đội ngũ giảng viên tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Anh Tuấn
TS. Hà Quang Ngọc 2020 Quản lý công
987 ThS
Lệ khảo thí, khảo khóa dưới thời vua Lê Thánh Tông và bài học kinh nghiệm cho đánh giá cán bộ, công chức ở Việt Nam hiện nay
Trần Thúy Phượng
TS. Nguyễn Thị Thu Hòa 2020 Quản lý công
988 ThS
Chất lượng công chức tại Bộ Lao động - thương binh và xã hội
Nguyên Duy Trí Nhân
TS. Lê Xuân Cử 2020 Quản lý công
989 ThS
Năng lực công chức văn phòng - thống kê cấp xã ở huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
Uông Thị Khánh Ly
TS. Dương Quang Tung 2020 Quản lý công
990 ThS
Cung ứng dịch vụ công theo mô hình một cửa tại các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực lao động, thương binh, xã hội trực thuộc Sở Lao động - thương binh và xã hội thàn phố Hà Nội
Hà Vũ Lam Linh
PGS.TS Nguyễn Minh Phương 2020 Quản lý công