Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1021 ThS
Thực hiện pháp luật về thanh tra y tế tại thành phố Hà Nội
Nguyễn Đặng Phương Thảo
PGS.TS Nguyễn Thị Phượng 2019 Luật Hiến pháp
1022 ThS
Thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn
Nguyễn Văn Hòa
PGS.TS Nguyễn Minh Phương 2020 Quản lý công
1023 ThS
Nâng cao hiệu quả quản lý của đội ngũ cán bộ Hội liên hiệp phụ nữ quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Thanh Tâm
TS. Nguyễn Thị Vân Hà 2020 Quản lý công
1024 ThS
Quản lý nhà nước về việc làm đối với lao động nông thôn tại Việt Nam
Lê Đại Dương
TS. Hoàng Quang Đạt 2020 Quản lý công
1025 ThS
Phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
Trần Trung Hiếu
TS. Nguyễn Thế Tài 2020 Luật Hiến pháp
1026 ThS
Đánh giá công chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Lê Thị Như Trang
TS. Trịnh Thị Thủy 2020 Quản lý công
1027 ThS
Quản lý nhà nước về hộ tịch của Ủy ban nhân dân phường trên địa bàn quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Vương Phương Lan
TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai 2020 Quản lý công
1028 ThS
Quản lý nhà nước về Logistics cảng hàng không tại Thành phố Hồ Chí Minh
Ngô Thọ Thiện
TS. Phan Ánh Hè 2020 Quản lý công
1029 ThS
Tạo động lực làm việc cho công chức phường, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Ngọc Mai
TS. Mai Hữu Bốn 2020 Quản lý công
1030 ThS
Năng lực công chức văn phòng - thống kê phường thuộc quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Trần Minh Tú
TS. Mai Hữu Bốn 2020 Quản lý công
1031 ThS
Đánh giá công chức phường, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thủy Trúc
TS. Phạm Minh Tuấn 2020 Quản lý công
1032 ThS
Quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Trịnh Trọng Thành
TS.Mai Đình Lâm 2020 Quản lý công
1033 ThS
Xác định nhu cầu bồi dưỡng công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Đỗ Thị Thảo Phương
PGS.TS.Tạ Thị Thanh Tâm 2020 Quản lý công
1034 ThS
Quản lý nhà nước về di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Định
Phạm Đình Hiệp
TS.Trần Văn Khánh 2020 Quản lý công
1035 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Lê Thị Kim Hồng
TS. NgUyễn Thị Thúy 2020 Quản lý công
1036 ThS
Chất lượng chủ tịch, phó chủ tịch phường, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngô Thị Trúc Giang
TS. Trần Trí Trinh 2020 Quản lý công
1037 ThS
Quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh tại quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Pương Thúy
TS. Nguyễn Huy Hoàng 2020 Quản lý công
1038 ThS
Quản lý nhà nước về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Đỗ Thúy Linh
TS. Nguyễn Thị Ngân 2020 Quản lý công
1039 ThS
Thi tuyển công chức cơ quan hành chính nhà nước từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Đỗ Đức Thuận
PGS.TS. Trương Thị Hiền 2020 Quản lý công
1040 ThS
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới tại huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh
Hồ Võ Thái Bình
TS. Đinh Công Tiến 2020 Quản lý công
1041 ThS
Năng lực thực thi công vụ của Chủ tịch ủy ban nhân dân phường trên địa bàn quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Vũ Yến Oanh
TS. Mai Hữu Bốn 2020 Quản lý công
1042 ThS
Văn hóa công vụ của công chức phường, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Khánh Tùng
PGS.TS. Phạm Duy Đức 2020 Quản lý công
1043 ThS
Quản lý thu ngân sách nhà nước tại huyện nhà bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Thanh Hằng
TS. Mai Đình Lâm 2020 Quản lý công
1044 ThS
Quản lý nhà nước về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc S"Tiêng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Phạm Tiến Dũng
TS. Trương Văn Sinh 2020 Quản lý công
1045 ThS
Quản lý nhà nước đối với cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Ngô Kim Thanh Thủy
PGS.TS. Trương Thị Hiền 2019 Quản lý công
1046 ThS
Thu hút nguồn nhân lực giảng viên tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Đào Văn Hân
TS. Phạm Thị Thúy 2019 Quản lý công
1047 ThS
Năng lực cán bộ Ủy ban nhân dân cấp xã huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Lê Thị Diễm Xuân
TS. Phan Hải Hồ 2019 Quản lý công
1048 ThS
Quản lý nhà nước về di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Vũ Thị Hiền
PGS.TS.Đinh Thị Minh Tuyết 2019 Quản lý công
1049 ThS
Kiểm soát các cơ quan Hành chính nhà nước thông qua hoạt động xét xử - từ thực tiễn tỉnh Đắk Nông
Lê Thị Thu Hà
PGS.TS .Tô Văn Hòa 2020 Luật Hiến pháp và luật Hành chính
1050 ThS
Thực thi chính sách phát triển du lịch tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Trương Thị Huyền
PGS.TS Nguyễn THị Thu Vân 2020 Chính sách công