Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1051 ThS
Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng ở Việt Nam hiên nay
Trương Đức Tiên Anh
TS. Đỗ Thị Kim Tiên 2020 Luật hiến pháp
1052 ThS
Thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
Nguyễn Văn Hòa
PGS.TS Nguyễn Minh Phương 2020 Quản lý công
1053 ThS
CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC TẠI TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN LIÊN CHIỂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
PHẠM THỊ MỸ LINH
PGS. TS BÙI HUY KHIÊN 2020 Quản lý công
1054 ThS
Bảo đảm quyền đề nghị, kháng nghị giám đốc thẩm dân sự từ thực tiễn tòa án nhân dân cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh
Lê Thị Thùy
TS. Đỗ Thị Kim Tiên 2020 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1055 ThS
Bảo đảm quyền công dân trong tố tụng hành chính của tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh
Nguyễn Đức Thắng
PGS. TS Nguyễn Thị Phượng 2020 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1056 ThS
Thực hiện pháp luật về giải thể doanh nghiệp của phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh
Trần Cẩm Hằng
TS. Nguyễn Thế Tài 2020 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1057 ThS
Giải quyết vụ án hành chính của Tòa án nhân dân cấp Tỉnh - Từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh
Võ Thị Sang
PGS.TS. Huỳnh Văn Thới 2020 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1058 ThS
Thực hiện pháp luật về việc tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường trên địa bàn Quận Tân Bình,Thành phố Hồ Chí Minh
Ngô Quang Phả
TS. Phạm Quang Huy 2020 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1059 ThS
Giải quyết vụ án hành chính trong lĩnh vực đất đai của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Lâm Hỷ Ngọc
PGS.TS. Nguyễn Thị Phượng 0 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1060 ThS
Thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Tấn Khan
PGS.TS. Huỳnh Văn Thới 2020 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1061 ThS
Đảm bảo quyền của bị can trong giai đoạn điều tra - Từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh
Lê Ngọc Lam Điền
TS. Nguyễn Tuấn Khanh 2020 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1062 ThS
Hoạt động tiếp công dân tại Ủy ban nhân dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Diệu Nga
PGS.TS. Trương Thị Hiền 2020 Quản lý công
1063 ThS
Quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Trần Minh Khiêm
TS. Trần Trọng Đức 2020 Quản lý công
1064 ThS
Quản lý nhà nước đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Nguyễn Văn Hiên
TS. Đinh Thị Minh Tuyết 2020 Quản lý công
1065 ThS
Sử dụng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Thanh Hằng
TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy 2019 Quản lý công
1066 ThS
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ủy ban nhân dân huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
Lê Đỗ Kim Cương
http://survey.napa.vn/index.php/lvsdh?huongdan1= 0 Quản lý công
1067 ThS
Quản lý nhà nước về thu hút đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
VŨ QUANG HUY
TS. Đào Đăng Kiên 0 Quản lý công
1068 ThS
Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
Đinh Thị Minh Nguyệt
PGS.TS. Trương Thị Hiền 0 Quản lý công
1069 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã tại Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Ng Thị Ngọc Mai
PGS.TS. Võ Kim Sơn 0 Quản lý công
1070 ThS
Xây dựng văn hóa công sở tại Ủy ban nhân dân cấp xã, trên địa bàn thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
Ng Thị Như Mai
TS. Nguyễn Thị Thủy 0 Quản lý công
1071 ThS
Quản lý nhà nước đối với hợp tác xã của Ủy ban nhân dân quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Ng Lý Nhả Ngọc
TS. Phan Ánh Hè 0 Quản lý công
1072 ThS
Quản lý nhà nước đối với công tác văn thư của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Dương Tuấn Vũ
TS. Nguyễn Thị Thủy 0 Quản lý công
1073 ThS
Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
Trần Thị Ngọc Mai
PGS.TS. Bùi Đức Kháng 0 Quản lý công
1074 ThS
Quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Mỉ Nương
TS. Đào Đăng Kiên 0 Quản lý công
1075 ThS
Quản lý nhà nước về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại tỉnh Đồng Tháp
Huỳnh Minh Trí
TS. Mai Đình Lâm 0 Quản lý công
1076 ThS
Quản lý nhà nước về công tác thanh niên của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Thu Hương
TS. Hà Quang Thanh 0 Quản lý công
1077 ThS
Động lực làm việc của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
Nguyễn Xuân Dâng
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 0 Quản lý công
1078 ThS
Sự tham gia của người dân vào hoạt động quản lý nhà nước chính quyền phường tại Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Đỗ Kim Oanh
TS. Phạm Quang Huy 0 Quản lý công
1079 ThS
Quản lý nhà nước về tạo việc làm cho thanh niên nông thôn tại Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Ngọc Hương
TS. Hà Quang Thanh 0 Quản lý công
1080 ThS
Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại
Dương Thanh Thảo
TS. Đặng Xuân Hoan 0 Quản lý công