Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1111 ThS
Tạo động lực làm việc cho công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước
TRẦN CÔNG THÀNH
PGS.TS. Ng Thị Vân Hương 2020
1112 ThS
Quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
PHAN HOÀI PHONG
TS. Đậu Thị Ánh Tuyết 2020
1113 ThS
Quản lý Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
NGUYỄN THỊ NHUNG
PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu 2020
1114 ThS
Quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh
PHẠM NGỌC TUYẾT NGÂN
PGS.TS. Lê Chi Mai 2020
1115 ThS
Tăng cường sự tham gia của người dân vào QLNN của chính quyền cấp xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
NGUYỄN VĂN HOÀNG
PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh 2020
1116 ThS
Xử lý vi phạm hành chính về xây dựng của chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
LẠI THỊ MỘNG LINH
PGS.TS. Lương Thanh Cường 2020
1117 ThS
Quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn Huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang
HUỲNH ÁI LAN
TS. Nguyễn Minh Sản 2020
1118 ThS
Năng lực công chức cấp xã tại huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
HỒ NGUYỄN QUANG VINH
TS. Nguyễn Hoàng Anh 2020
1119 ThS
Hoạt động giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội ở Việt Nam hiện nay - Qua thực tiễn tỉnh Long An
NGUYỄN THỊ THANH TRÚC
PGS.TS. Lê Thị Hương 2020
1120 ThS
Tuyển dụng công chức cấp xã tại Thành phố Hồ Chí Minh
NGUYỄN THỊ BẢO TRÂM
PGS.TS. Đặng Khắc Ánh 2020
1121 ThS
Giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
NGUYỄN THỊ THÙY TRANG
PGS.TS. Vũ Trọng Hách 2020
1122 ThS
Quản lý nhà nước về trật tự đô thị trên địa bàn Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
TĂNG THANH LUÂN
PGS.TS. Lương Thanh Cường 2020
1123 ThS
Ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐỖ ANH THƯ
PGS.TS. Bùi Huy Khiên 2020
1124 ThS
Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững trên địa bàn Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
NGUYỄN THỊ THU THẢO
TS. Trần Trọng Đức 2020
1125 ThS
Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn của UBND huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO
TS. Trần Trọng Đức 2020
1126 ThS
Bồi dưỡng công chức Phường trên địa bàn Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
HUỲNH THIÊN ÁI NA
PGS.TS. Nguyễn Khắc Ánh 2020
1127 ThS
Quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
NGUYỄN HỘI
TS. Mai Đình Lâm 2020
1128 ThS
Quản lý nhà nước đối với vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
TRẦN CÔNG HOAN
TS. Nguyễn Hoàng Anh 2020
1129 ThS
Động lực làm việc của công chức cấp xã trên địa bàn huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước
NGUYỄN THỊ TÔ LOAN
PGS.TS. Tạ Thị Thanh Tâm 2020
1130 ThS
Chất lượng công chức văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
VƯƠNG THÙY LINH
TS. Trần Trí Trinh 2020
1131 ThS
Tạo động lực làm việc cho viên chức tại Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II
PHẠM VĂN CHIẾN
PGS.TS. Võ Kim Sơn 2020
1132 ThS
Đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
NGUYỄN MINH KHA
PGS.TS. Huỳnh Văn Thới 2020
1133 ThS
Thực hiện pháp luật về thay đổi, cải chính hộ tịch trên địa bàn huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
PHẠM THỊ LỆ THỦY
PGS.TS. Lê Thị Hương 2020
1134 ThS
Thực hiện pháp luật về bồi thường cho người sử dụng đất khi nhà nước thu hồi đất từ thực tiễn tại tỉnh Bình Phước
TRẦN THỊ THÙY
PGS.TS. Huỳnh Văn Thới 2020
1135 ThS
Thực hiện pháp luật về an toàn thực phẩm của ban quản lý an toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh
TẠ QUANG NHẬT
GS.TS. Phạm Hồng Thái 2020
1136 ThS
Thực hiện pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động tập thể trong các khu công nghiệp trên địa bàn Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
NGUYỄN THỊ HOÀI NHIÊN
PGS.TS. Nguyễn Cảnh Hợp 2020
1137 ThS
Thực hiện pháp luật về quản lý hộ tịch của UBND phường trên địa bàn Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh
TRẦN THỊ THANH NGA
PGS.TS. Vũ Đức Đán 2020
1138 ThS
Thực hiện pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước
TRẦN NG HOÀI HƯƠNG
PGS.TS. Bùi Đức Kháng 2020
1139 ThS
Bảo vệ quyền con người trong hoạt động xét xử án hình sự của tòa án nhân dân cấp tỉnh - Từ thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh
LÊ THANH HUYỀN
PGS.TS. Phạm Minh Tuấn 2020
1140 ThS
Thực hiện pháp luật về giáo dục phổ thông của UBND Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
HOÀNG PHƯỢNG HỒNG
PGS.TS. Bùi Đức Kháng 2020