Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1141 ThS
Thực hiện pháp luật về hành nghề Luật sư - Từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh
LÊ XUÂN LỘC
PGS.TS. Phạm Minh Tuấn 2020
1142 ThS
Thực hiện pháp luật về hộ tịch của UBND Thành phố Thủ Dầu Môt, tỉnh Bình Dương
TRẦN VĂN LỢI
TS. Lê Thị Hoa 2020
1143 ThS
Thực hiện pháp luật về quản lý hộ kinh doanh từ thực tiễn Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
PHẠM MINH KHOA
TS. Trần Thúy Vân 2020
1144 ThS
Thực hiện pháp luật về lý lịch tư pháp của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương
NGUYỄN THỊ BẢO KHUYÊN
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà 2020
1145 ThS
Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát, tỉnh Tây Ninh
VÕ THỊ THANH
PGS.TS. Lương Thanh Cường 2020
1146 ThS
Tổ chức và hoạt động của thanh tra an toàn thực phẩm, ban quản lý an toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh
NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN
PGS.TS. Võ Trí Hảo 2020
1147 ThS
Hoạt động thanh tra lao động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
VÕ THỊ XUÂN HỒNG
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà 2020
1148 ThS
Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
PHAN THỊ NGÂN
TS. Đinh Văn Minh 2020
1149 ThS
Xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
NGUYỄN BẢO ANH
TS. Phạm Quang Huy 2020
1150 ThS
Quản lý nhà nước đối với ngân hàng thương mại tại Thành phố Viêng Chăn - Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
CHANCHOUNY VONGSA
TS. Đào Đăng Kiên 2019
1151 ThS
Quản lý nhà nước về phát triển nông thôn ở tỉnh Champasak Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào”
PHUONGMANE SIVILAY
TS. Phan Ánh Hè 2019
1152 ThS
Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Savannakhet Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
PHOUDTILARD SENGMANY
PGS.TS. Vũ Văn Nhiêm 2019
1153 ThS
Năng lực của công chức tỉnh Luang Prabang Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
LATDAVAN KEOCHANDA
TS. Trần Trí Trinh 2019
1154 ThS
“Năng lực công chức cấp Sở tại Thành phố Viêng Chăn, Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào”
LUANGLATH BOUALY
PGS.TS. Trương Thị Hiền 2019
1155 ThS
Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững tại Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
ĐỖ ĐINH HẢI TRIỀU
TS. Nguyễn Thị Ngân 2019
1156 ThS
Quản lý nhà nước đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu tại cửa khẩu Mộc Bài – Tỉnh Tây Ninh
ĐỖ PHƯƠNG TRANG
TS. Đào Đăng Kiên 2019
1157 ThS
Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bình Định
TRẦN THỊ MINH THƯ
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2019
1158 ThS
Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
PHAN THỊ HỒNG THẮM
PGS.TS. Bùi Huy Khiên 2019
1159 ThS
Giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
TRƯƠNG THỊ THU THẢO
PGS.TS. Nguyễn Cảnh Hợp 2019
1160 ThS
Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
TÔ THỊ THU THẢO
TS. Nguyễn Hoàng Anh 2019
1161 ThS
Bồi dưỡng công chức cấp xã trên địa bàn Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
NGUYỄN THÀNH THẢO
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân 2019
1162 ThS
Tạo động lực làm việc cho công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bình Dương
NG VÕ THANH THẢO
PGS.TS. Võ Kim Sơn 2019
1163 ThS
Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
ĐẶNG HIẾU THẢO
TS. Mai Đình Lâm 2019
1164 ThS
Quản lý nhà nước đối với cơ sở mầm non ngoài công lập trên địa bàn Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
NGÔ THỊ NGỌC UYÊN
http://survey.napa.vn/index.php/lvsdh?huongdan1= 2019
1165 ThS
Quản lý nhà nước đối với xây dựng nông thôn mới ở huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
TRƯƠNG VĂN PHỈ
TS. Đinh Công Tiến 2019
1166 ThS
Ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách thủ tục hành chính tại các bệnh viện thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
LÊ THÀNH NHÂN
PGS.TS. Nguyễn Văn Y 2019
1167 ThS
Kiểm soát thủ tục hành chính tại tỉnh Long An
NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC
TS. Nguyễn Thị Thủy 2019
1168 ThS
Quản lý nhà nước về đào tạo liên tục tại các bệnh viện công lập trên địa bàn Thành nphố Hồ Chí Minh
HỒ THỊ HƯƠNG
PGS.TS. Nguyễn Văn Cường 2019
1169 ThS
Bồi dưỡng công chức cấp xã ở tỉnh Bình Phước
ĐÀM THỊ KIM HƯƠNG
TS. Tần Xuân Bảo 2019
1170 ThS
Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp xã tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
VÕ LỆ HUYỀN
PGS.TS. Nguyễn Văn Thủ 2019