Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1171 ThS
Chất lượng ban hành văn bản hành chính của UBND cấp xã trên địa bàn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
BẾ THỊ HỒNG
TS. Hà Quang Thanh 2019
1172 ThS
Quản lý nhà nước đối với công giáo ở tỉnh Bình Phước
LẠI THẾ HÒA
PGS.TS. Hoàng Văn Chức 2019
1173 ThS
Quản lý nhà nước đối với thị trường nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh
TRƯƠNG THỊ DIỆU HIỀN
TS. Trương Thị Minh Sâm 2019
1174 ThS
Quản lý nhà nước đối với đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Tây Ninh
NGUYỄN THỊ HIẾU HẠNH
TS. Đào Đăng Kiên 2019
1175 ThS
Tạo động lực làm việc cho công chức Phường tại Thành phố Tân An, tỉnh Long An
MAI ĐĂNG HẢI
TS. Lê Như Phong 2019
1176 ThS
Đánh giá công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
NGỤY CÔNG LUẬN
PGS.TS. Hoàng Mai 2019
1177 ThS
Quản lý nhà nước đối với người có công với cách mạng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
NGUYỄN THỊ MỸ LỆ
TS. Nguyễn Hoàng Anh 2019
1178 ThS
Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng tại huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
ĐỖ THỊ BÍCH LIÊN
PGS.TS. Huỳnh Văn Thới 2019
1179 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Phước
VŨ NGUYỄN THÙY LINH
TS. Trần Trí Trinh 2019
1180 ThS
Quản lý ngân sách nhà nước cấp xã tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
NGUYỄN THỊ MỸ LINH
TS. Trương Thị Minh Sâm 2019
1181 ThS
Năng lực công chức văn phòng – Thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
NGUYỄN THỊ MỸ LAN
PGS.TS. Ngô Thành Can 2019
1182 ThS
Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU
TS. Phan Hải Hồ 2019
1183 ThS
Tạo động lực làm việc cho công chức cấp xã huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang
NGUYỄN THỊ TRÚC GIANG
TS. Hà Quang Thanh 2019
1184 ThS
Hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
NG HOÀNG HƯƠNG GIANG
PGS.TS. Bùi Đức Kháng 2019
1185 ThS
Quản lý ngân sách nhà nước các xã biên giới của huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
LƯU XUÂN ĐẠT
TS. Tần Xuân Bảo 2019
1186 ThS
Quản lý nhà nước đối với xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước
ĐỖ VĂN DŨNG
TS. Mai Đình Lâm 2019
1187 ThS
Quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng ở huyện Cát Tiên, tỉnh Lm Đồng
LÊ NGỌC DŨNG
TS. Nguyễn Huy Hoàng 2019
1188 ThS
Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố Hồ Chí Minh
ĐỒNG THỊ DOAN
PGS.TS. Trương Thị Hiền 2019
1189 ThS
Quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại tỉnh Bình Thuận
LÊ ĐÌNH CHÍ
PGS.TS. Tạ Thị Thanh Tâm 2019
1190 ThS
Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
PHẠM CHÂU HUY BẢO
TS. Nguyễn Huy Hoàng 2019
1191 ThS
Hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn Huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
ĐẶNG THỊ NGỌC ÁNH
TS. Chu Xuân Khánh 2019
1192 ThS
Quản lý nhà nước đối với xây dựng nông thôn mới tại Huyện Cần Giờ Thành phố Hồ Chí Minh
TRƯƠNG THỊ HỒNG ÁNH
TS. Nguyễn Trung Đông 2019
1193 ThS
Quản lý nhà nước về thi đua - khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Trần Thúy Hằng
PGS.TS. Trương Quốc Chính 2020 Quản lý công
1194 ThS
Quản lý nhà nước về bồi thường và giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk
Huỳnh Thanh Toàn
TS. Bùi Thị Hải 2020 Quản lý công
1195 ThS
Quản lý nhà nước đối với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk
Lê Thị Cẩm Oanh
TS. Lê Văn Từ 2020 Quản lý công
1196 ThS
Quản lý nhà nước về công tác lưu trữ trên địa bàn tỉnh Phú yên
Đặng Thị Nhung
PGS.TS. Hoàng Mai 2020 Quản lý công
1197 ThS
Quản lý nhà nước đối với di tích lích sử cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Thị Mai
TS. Trịnh Đức Hưng 2020 Quản lý công
1198 ThS
Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Nguyễn Đức Thắng
TS. Nguyễn Minh Sản 2020 Quản lý công
1199 ThS
Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Kon Tum
Nguyễn Thị Phương Thảo
PGS.TS. Đặng Khắc Ánh 2020 Quản lý công
1200 ThS
Quản lý nhà nước về thể dục thể thao tại tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Thị Hương Thảo
TS. Tạ Thị Hương 2020 Quản lý công