Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1321 ThS
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN THỊ NHÀN
PGS. TS NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
1322 ThS
BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI TRONG XÉT XỬ HÌNH SỰ - TỪ THỰC TIỄN TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH
DƯƠNG ĐỨC HẢI
PGS. TS LƯƠNG THANH CƯỜNG 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
1323 ThS
BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI THÔNG QUA KIỂM SÁT GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ - TỪ THỰC TIỄN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
TRẦN QUỐC VINH
TS. MAI ĐẮC BIÊN 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
1324 ThS
ĐẢM BẢO QUYỀN BÀO CHỮA CỦA BỊ CAN, BỊ CÁO LÀ NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI - TỪ THỰC TIỄN TỈNH PHÚ YÊN
ĐẶNG THÁI PHONG
TS. TRẦN HƯNG BÌNH 2017 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
1325 ThS
THỰC THI CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN TỊNH, TỈNH QUẢNG NGÃI
PHẠM MINH THỊNH
PGS. TS NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 2018 Quản lý công
1326 ThS
THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH QUẢNG NGÃI
HOÀNG NGUYỄN NHƯ NGỌC
TS. NGUYỄN THỊ VÂN HƯƠNG 2018 Quản lý công
1327 ThS
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI HUẾ
HOÀNG THỊ MỸ LAI
TS. TRẦN VĂN GIAO 2018 Quản lý công
1328 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
TRẦN QUỐC BẢO
TS. CHU XUÂN KHÁNH 2018 Quản lý công
1329 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TẠI HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
LÊ THIẾT GIÁP
TS. LÊ VĂN HÒA 2018 Quản lý công
1330 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỆ THUỶ, TỈNH QUẢNG BÌNH
HỒ VĂN DỰ
TS. NGUYỄN HOÀNG HIỂN 2018 Quản lý công
1331 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DÂN SỐ - SỨC KHOẺ SINH SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HƯƠNG THUỶ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ĐÔNG
PGS. TS ĐINH THỊ MINH TUYẾT 2018 Quản lý công
1332 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN THÀNH CHUNG
PGS. TS HOÀNG VĂN CHỨC 2018 Quản lý công
1333 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DI SẢN VĂN HOÁ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỆ THUỶ, TỈNH QUẢNG BÌNH
TRƯƠNG THỊ DIỆU THÚY
PGS. TS ĐINH THỊ MINH TUYẾT 2018 Quản lý công
1334 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
NGUYỄN HỒNG HẢI
PGS. TS VŨ DUY YÊN 2018 Quản lý công
1335 ThS
QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
LÊ TỰ NHẬT
TS. NGUYỄN HOÀNG QUY 2018 Quản lý công
1336 ThS
QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOÀI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH
PHẠM TIẾN DŨNG
TS. BÙI THỊ THÙY NHI 2018 Quản lý công
1337 ThS
PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH Y TẾ TẠI HUYỆN NGHĨA HÀNH, TỈNH QUẢNG NGÃI
LÊ THỊ THANH THÙY
TS. BÙI KIM CHI 2018 Quản lý công
1338 ThS
NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA TỈNH QUẢNG BÌNH
HOÀNG ĐỨC CHÍNH
PGS. TS VŨ ĐỨC ĐÁN 2018 Quản lý công
1339 ThS
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG BÌNH
HOÀNG THỊ HƯƠNG GIANG
PGS. TS THÁI THANH HÀ 2018 Quản lý công
1340 ThS
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THUỶ, TỈNH QUẢNG BÌNH
LÊ HỮU BÌNH
PGS. TS NGUYỄN THỊ THU HÀ 2018 Quản lý công
1341 ThS
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
LÊ VĂN HÙNG
TS. BÙI THỊ THANH THÚY 2018 Quản lý công
1342 ThS
ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC THUỘC DIỆN BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY QUẢN LÝ TẠI HUYỆN MINH HÓA, TÌNH QUẢNG BÌNH
ĐINH HOÀNG LONG
PGS. TS BÙI HUY KHIÊN 2018 Quản lý công
1343 ThS
BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
NGUYỄN SUNG
PGS. TS NGUYỄN HỮU HẢI 2018 Quản lý công
1344 ThS
THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CHO CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH
PHẠM THỊ TRANG
PGS. TS NGUYỄN TRỌNG ĐIỀU 2018 Quản lý công
1345 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH
LÊ THỊ PHƯƠNG NGA
PGS. TS NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 2018 Quản lý công
1346 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
PHAN VĂN THỊNH
PGS. TS LÊ CHI MAI 2017 Quản lý công
1347 ThS
ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGHĨA HÀNH, TỈNH QUẢNG NGÃI
LƯƠNG MINH HẢI
TS. ĐẶNG KHẮC ÁNH 2017 Quản lý công
1348 ThS
CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THUỘC ĐỀ ÁN 500 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
TRẦN THỊ HUYỀN TRÂN
TS. VŨ ĐĂNG MINH 2017 Quản lý công
1349 ThS
QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH
LÊ QUANG HẢI
PGS. TS TRANG THỊ TUYẾT 2018 Tài chính - Ngân hàng
1350 ThS
QUẢN LÝ NỢ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN THỊ NĂM NGỌC
PGS. TS TRẦN VĂN GIAO 2018 Tài chính - Ngân hàng