Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1351 ThS
PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ
NGUYỄN KHOA ĐĂNG
PGS. TS LÊ CHI MAI 2018 Tài chính - Ngân hàng
1352 ThS
MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG TRỊ
TRẦN THỊ LỆ HUYỀN
TS. NGUYỄN HỮU DŨNG 2018 Tài chính - Ngân hàng
1353 ThS
CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HuẾ
PHẠM VŨ ĐOAN TRANG
TS. LÊ TOÀN THẮNG 2018 Tài chính - Ngân hàng
1354 ThS
CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH
HOÀNG NỮ HUYỀN TRANG
PGS. TS THÁI THANH HÀ 2018 Tài chính - Ngân hàng
1355 ThS
CHO VAY PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH
LÊ THỊ NHƯ NGUYỆT
PGS. TS TRẦN VĂN GIAO 2018 Tài chính - Ngân hàng
1356 ThS
CHO VAY ĐỐI VỚI PHỤ NỮ NGHÈO TẠI QUỸ HỖ TRỢ PHỤ NỮ NGHÈO THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ
TRẦN LINH NHÂM
TS. NGUYỄN ĐÌNH DŨNG 2018 Tài chính - Ngân hàng
1357 ThS
NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM THỪA THIÊN HUẾ
TRẦN THỊ NGỌC TRÂM
TS. NGUYỄN THỊ HIỀN 2018 Tài chính - Ngân hàng
1358 ThS
CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUẾ
HỒ ĐỨC MINH
TS. HOÀNG SỸ KIM 2018 Tài chính - Ngân hàng
1359 ThS
HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN THỊ HỒNG XUÂN
PGS. TS LÊ THỊ ANH VÂN 2018 Tài chính - Ngân hàng
1360 ThS
QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN LÝ SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI
PHAN DUY LIÊN
TS. NGUYỄN NGỌC THAO 2018 Tài chính - Ngân hàng
1361 ThS
CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUẾ
NGUYỄN VŨ LONG
PGS. TS NGUYỄN XUÂN KHOÁT 2018 Tài chính - Ngân hàng
1362 ThS
QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
TRỊNH PHƯỢNG MINH
PGS. TS. HOÀNG THỊ THÚY NGUYỆT 2017 Tài chính - Ngân hàng
1363 ThS
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ
TRƯƠNG MINH CHÂU
TS. LƯƠNG MINH VIỆT 2018 Tài chính - Ngân hàng
1364 ThS
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở CÁC XÃ, HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
ĐẶNG GIA CHIẾN
TS. HOÀNG SỸ KIM 2018 Quản lý công
1365 ThS
TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC - ĐẠI HỌC HUẾ
LÊ TỰ QUỐC KHOA
PGS. TS NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI 2018 Quản lý công
1366 ThS
QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
NGUYỄN THANH LÂM
TS. ĐẶNG THỊ HÀ 2018 Quản lý công
1367 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRÀ BỒNG, TỈNH QUẢNG NGÃI
TRƯƠNG CÔNG LÂM
TS. NGÔ VĂN TRÂN 2018 Quản lý công
1368 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH
ĐINH THỊ HUYỀN TRANG
TRỊNH ĐỨC HƯNG 2018 Quản lý công
1369 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂY TRÀ, TỈNH QUẢNG NGÃI
NGUYỄN THỊ HẰNG
TS. ĐẶNG THỊ MINH. 2018 Quản lý công
1370 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ TẠI HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM
ĐẶNG THỊ LỆ THỦY
PGS. TS NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI 2018 Quản lý công
1371 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
PHẠM QUANG LĂNG
PGS. TS VŨ TRỌNG HÁCH 2018 Quản lý công
1372 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG
TS. NGUYỄN THỊ HƯỜNG 2018 Quản lý công
1373 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN THỊ LAN
PGS. TS VŨ TRỌNG HÁCH 2018 Quản lý công
1374 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN QUANG THUẬN
PGS. TS ĐINH THỊ MINH TUYẾT 2018 Quản lý công
1375 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH CHO VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH /
ĐINH THỊ XOAN
TS. LƯƠNG MINH VIỆT 2018 Quản lý công
1376 ThS
NÂNG CAO NĂNG LỰC CÔNG CHỨC NỮ TRONG CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
LƯU THỊ HuẾ
TS. HOÀNG MAI 2018 Quản lý công
1377 ThS
NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ CẤP HUYỆN, TỈNH QUẢNG BÌNH - QUA THỰC TIỄN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH
TRẦN XUÂN DŨNG
PGS. TS NGÔ THÀNH CAN 2018 Quản lý công
1378 ThS
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC TẠI CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN THỊ BÍCH ĐÀO
PGS. TS VŨ DUY YÊN 2018 Quản lý công
1379 ThS
ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
CAO THANH HẢI
PGS. TS ĐẶNG KHẮC ÁNH 2018 Quản lý công
1380 ThS
CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
LÊ NỮ THÙY LINH
TS. NGUYỄN THỊ VÂN HƯƠNG 2018 Quản lý công