Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1381 ThS
BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
ĐINH THỊ THIÊN HƯƠNG
TS. NGUYỄN MINH SẢN 2018 Quản lý công
1382 ThS
XÂY DỰNG VĂN HÓA CÔNG SỞ TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH
PHẠM THỊ DIỆU HẰNG
TS. TRỊNH THANH HÀ 2018 Quản lý công
1383 ThS
XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI
VÕ THỊ QUYÊN
PGS. TS LƯU KIẾM THANH 2018 Quản lý công
1384 ThS
VAI TRÒ CỦA THANH TRA TỈNH TRONG PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
NGUYỄN THỊ THANH NHUNG
TS. TRẦN THỊ DIỆU OANH 2018 Quản lý công
1385 ThS
VAI TRÒ CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM
NGUYỄN NGỌC KIM CƯƠNG
TS. NGÔ VĂN TRÂN 2018 Quản lý công
1386 ThS
TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC NGÀNH Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
HOÀNG THỊ MINH CHÂU
PGS. TS NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI 2018 Quản lý công
1387 ThS
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG BÌNH
HOÀNG XUÂN THUẬN
PGS. TS LƯƠNG THANH CƯỜNG 2018 Quản lý công
1388 ThS
THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
TÔN NỮ MINH HUYỀN
PGS. TS ĐINH THỊ MINH TUYẾT 2018 Quản lý công
1389 ThS
SỬ DỤNG CÔNG CHỨC NGÀNH THUẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
DƯƠNG THỊ NGÀ
TS. NGUYỄN THỊ THANH THỦY 2018 Quản lý công
1390 ThS
SỬ DỤNG CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
PHẠM VĂN LỢI
TS. NGUYỄN MINH SẢN 2018 Quản lý công
1391 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
LÊ THÀNH BẮC
TS. HOÀNG SỸ KIM 2018 Quản lý công
1392 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ
NGUYỄN TRỌNG KHÁNH
PGS. TS HOÀNG VĂN CHỨC 2018 Quản lý công
1393 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRÀ BỒNG, TỈNH QUẢNG NGÃI
HUỲNH VĂN KIÊN
PGS. TS ĐINH THỊ MINH TUYẾT 2018 Quản lý công
1394 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG PHẬT GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ
PHẠM THỊ THU HÀ
TS. TRỊNH ĐỨC HƯNG 2018 Quản lý công
1395 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẾ SƠN, TỈNH QUẢNG NAM
PHẠM THỊ THẢO LY
TS. NGUYỄN THỊ HƯỜNG 2018 Quản lý công
1396 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ
TRẦN THÊM
TS. NGÔ VĂN TRÂN 2018 Quản lý công
1397 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG HUẾ
HOÀNG HỒNG LÂM
TS. ĐẶNG THỊ MINH 2018 Quản lý công
1398 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGÔ VĂN NINH
TS. TRẦN THỊ BÍCH NGỌC 2018 Quản lý công
1399 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
TRẦN VĂN HUY
PGS. TS THÁI THANH HÀ 2018 Quản lý công
1400 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
NGUYỄN THÁI HÒA
TS. LƯƠNG MINH VIỆT 2018 Quản lý công
1401 ThS
NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
NGUYỄN THỊ THU HIỀN
TS. NGUYỄN THỊ VÂN HƯƠNG 2018 Quản lý công
1402 ThS
NĂNG LỰC QUẢN LÝ HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG HỌC CÔNG LẬP THUỘC QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
NGUYỄN THỊ DẠ TIÊN
PGS. TS VŨ TRỌNG HÁCH 2018 Quản lý công
1403 ThS
NĂNG LỰC CÔNG CHỨC CẤP XÃ Ở HUYỆN TRÀ BỒNG, TỈNH QUẢNG NGÃI
HỒ NGỌC THỊNH
PGS. TS NGUYỄN THỊ THU HÀ 2018 Quản lý công
1404 ThS
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG HUẾ NHẰM ĐÁP ỨNG NHU CẦU HỘI NHẬP KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ
NGÔ VIỆT DŨNG
PGS. TS VÕ KIM SƠN 2018 Quản lý công
1405 ThS
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH QUẢNG NAM
NGUYỄN THỊ THỦY
PGS. TS TRƯƠNG QUỐC CHÍNH 2018 Quản lý công
1406 ThS
KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
PHAN THỊ THU
PGS. TS NGUYỄN VĂN HẬU 2018 Quản lý công
1407 ThS
ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ
NGUYỄN THỊ PHƯỢNG LIÊN
PGS. TS THÁI THANH HÀ 2018 Quản lý công
1408 ThS
CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ
HỒ THAO BÔN MINH
TS. LÊ VĂN HÒA 2018 Quản lý công
1409 ThS
CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG TRỊ
HOÀNG THỊ HUYỀN TRANG
TS. TRƯƠNG TẤN QUÂN 2018 Quản lý công
1410 ThS
CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ, THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
TRƯƠNG CÔNG BÌNH
PGS. TS BÙI HUY KHIÊN 2018 Quản lý công