Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1411 ThS
ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001-2008 TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
NGUYỄN LÊ HẢI PHONG
PGS. TS NGUYỄN THỊ THU VÂN 2018 Quản lý công
1412 ThS
XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
TRẦN ĐĂNG HIẾU
PGS. TS VŨ TRỌNG HÁCH 2018 Quản lý công
1413 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI
LÊ TRUNG MINH QUÂN
TS. NGÔ THÚY QUỲNH 2018 Quản lý công
1414 ThS
CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG, TỈNH QUẢNG NGÃI
TRẦN THỊ MỸ LAN
TS. NGUYỄN THỊ THANH THỦY 2018 Quản lý công
1415 ThS
CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ
HUỲNH VŨ MINH PHƯỢNG
PGS. TS LÊ CHI MAI 2018 Quản lý công
1416 ThS
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ Ở CẤP HUYỆN, TỈNH QUẢNG NGÃI
HÀ THỊ MINH NGỌC
TS. HOÀNG SỸ KIM 2018 Quản lý công
1417 ThS
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
NGUYỄN VĂN TÂN
TS. HOÀNG SỸ KIM 2018 Quản lý công
1418 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
HUỲNH VÂN NGỌC BÍCH
PGS. TS TRƯƠNG QUỐC CHÍNH 2018 Quản lý công
1419 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRÀ BỒNG, TỈNH QUẢNG NGÃI
HỒ THỊ BÍCH GIANG
PGS. TS HOÀNG VĂN CHỨC 2018 Quản lý công
1420 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
TRẦN THỊ THÚY LOAN
TS. LƯƠNG MINH VIỆT 2018 Quản lý công
1421 ThS
ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MINH LONG, TỈNH QUẢNG NGÃI
VÕ THỊ KIM CHÍNH
TS. NGUYỄN THỊ HƯỜNG 2018 Quản lý công
1422 ThS
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO MÔ HÌNH MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH
TRẦN THỊ HẢI YẾN
PGS. TS NGUYỄN THỊ THU VÂN 2018 Quản lý công
1423 ThS
BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG SƠN, TỈNH QUẢNG NAM
ĐẶNG XUÂN SANG
PGS. TS LƯU KIẾM THANH 2018 Quản lý công
1424 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NGÃI
NGUYỄN HỮU HỒNG
TS. NGUYỄN HOÀNG QUY 2018 Quản lý công
1425 ThS
THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MINH LONG, TỈNH QUẢNG NGÃI
NGUYẾN THỊ THANH HÒA
TS. NGUYỄN THÀNH KHẢI 2018 Quản lý công
1426 ThS
PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN THỊ NGÂN
PGS. TS BÙI HUY KHIÊN 2018 Quản lý công
1427 ThS
CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP XÃ Ở HUYỆN ĐẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAM
TRƯƠNG NỮ OANH
TS. PHAN VĂN HÙNG 2017 Quản lý công
1428 ThS
CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
TRẦN THỊ HUYỀN TRANG
TS. VŨ ĐĂNG MINH 2017 Quản lý công
1429 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HÀNH CHÍNH - TƯ PHÁP, TỪ THỰC TIỄN HUYỆN MINH LONG, TỈNH QUẢNG NGÃI
NGUYỄN TẤN NGÀN
TS. NGUYỄN QUANG THÁI 2017 Quản lý công
1430 ThS
NĂNG LỰC CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI
NGUYỄN HỮU PHƯỚC
PGS. TS LÊ THỊ VÂN HẠNH 2017 Quản lý công
1431 ThS
XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ BUÔN BÁN HÀNG GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI
TRẦN THỊ THANH HƯƠNG
PGS. TS LÊ THỊ HƯƠNG 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1432 ThS
XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
TRẦN THỊ HIỀN
GS. TS NGUYỄN VĂN QUANG 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1433 ThS
VAI TRÒ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRONG BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI-TỪ THỰC TIỄN HUYỆN LÝ SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI
NGUYỄN THỊ DIỄM
PGS. TS VŨ ĐỨC ĐÁN 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1434 ThS
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH QUẢNG NGÃI
NGUYỄN MINH TRINH
PGS. TS LƯƠNG THANH CƯỜNG 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1435 ThS
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG CẤP XÃ-TỪ THỰC TIỄN HUYỆN TƯ NGHĨA, TỈNH QUẢNG NGÃI
TRẦN VĂN AN
TS. NGUYỄN MINH SẢN 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1436 ThS
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG CẤP HUYỆN - TỪ THỰC TIỄN HUYỆN NGHĨA HÀNH, TỈNH QUẢNG NGÃI
MAI THỊ THANH TUYỀN
TS. TRẦN ĐỨC LƯỢNG 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1437 ThS
TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGHĨA HÀNH, TỈNH QUẢNG NGÃI
LÊ THỊ NGỌC THỊNH
PGS. TS LƯƠNG THANH CƯỜNG 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1438 ThS
TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT TỐ CÁO HÀNH CHÍNH-TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI
HUỲNH LÊ ANH PHỤNG
GS. TS PHẠM HỒNG THÁI 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1439 ThS
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG ĐƯỜNG BỘ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH-TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI
NGUYỄN HỮU ĐOAN
PGS. TS LƯƠNG THANH CƯỜNG 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1440 ThS
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH TẠI CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG
TS. BÙI THỊ THANH THÚY 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính