Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1441 ThS
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ HÒA GIẢI CƠ SỞ Ở TỈNH QUẢNG NGÃI
PHẠM THỊ TƯỜNG VIỄN
PGS. TS NGUYỄN THỊ THU HÀ 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1442 ThS
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI - TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI
LÊ ANH NHƯ Ý
PGS. TS HUỲNH VĂN THỚI 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1443 ThS
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẦU CỬ TẠI THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
NGUYỄN THỊ HÒA
PGS. TS HUỲNH VĂN THỚI 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1444 ThS
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI - TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI
NGUYỄN LÝ HÙNG CƯƠNG
TS. ĐINH VĂN MINH 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1445 ThS
THẨM QUYỀN CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH - TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI
NGUYỄN QUANG THIỆN
TS. ĐINH VĂN MINH 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1446 ThS
PHÁP LUẬT VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ CƠ SỞ - TỪ THỰC TIỄN HUYỆN NGHĨA HÀNH, TỈNH QUẢNG NGÃI
VÕ THỊ ANH TRÂM
TS. BÙI THỊ THANH THÚY 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1447 ThS
PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM ĐỐI VỚI CHÍNH QUYỀN CÙNG CẤP - TỪ THỰC TIỄN HUYỆN TÂY TRÀ, TỈNH QUẢNG NGÃI
HỒ THANH THUYỀN
PGS. TS NGUYỄN QUỐC SỬU 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1448 ThS
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
NGUYỄN THỊ HOA
TS. LÊ MINH TOÁN 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1449 ThS
HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA NGHIỆP VỤ VÀ THI HÀNH ÁN - TỪ THỰC TIỄN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
LÊ THANH TÂN
TS. ĐÀM BÍCH HIÊN 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1450 ThS
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
CAO VĂN LONG
PGS. TS NGUYỄN QUỐC SỬU 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1451 ThS
GIÁO DỤC QUYỀN CON NGƯỜI CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
LÊ XUÂN THÁI
PGS. TS NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1452 ThS
GIÁO DỤC QUYỀN CON NGƯỜI CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ-TỪ THỰC TIỄN HUYỆN MINH LONG, TỈNH QUẢNG NGÃI
MAI THỊ LAN PHƯƠNG
TS. HUỲNH QUÝ 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1453 ThS
BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI THÔNG QUA KIỂM SÁT XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ - TỪ THỰC TIỄN VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
HOÀNG THANH THU
PGS. TS TƯỜNG DUY KIÊN 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1454 ThS
BẢO ĐẢM THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
VŨ THỊ KIM CÚC
TS. NGUYỄN MINH SẢN 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1455 ThS
QUYỀN KHIẾU NẠI VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ - TỪ THỰC TIỄN CÁC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN VĂN TUẤN
TS. NGUYỄN QUANG THÁI 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1456 ThS
ĐỊA VỊ PHÁP LÝ HÀNH CHÍNH CỦA CÔNG CHỨC TƯ PHÁP-HỘ TỊCH CẤP XÃ, TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
NGUYỄN THỊ KIM ANH
PGS. TS VŨ ĐỨC ĐÁN 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1457 ThS
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ LUẬT SƯ - TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG BÌNH
NGÔ BÁ DIỆU LINH
PGS. TS NGUYỄN BÁ CHIẾN 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1458 ThS
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC - TỪ THỰC TIỄN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN NHƯ QUỲNH
PGS. TS NGUYỄN THỊ THU HÀ 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1459 ThS
QUYỀN YÊU CẦU KHỞI TỐ CỦA NGƯỜI BỊ HẠI - TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG BÌNH
ĐINH LÂM XƯỚNG
PGS. TS VŨ TRỌNG HÁCH 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1460 ThS
QUYỀN ĐƯỢC KHÁM CHỮA BỆNH CỦA TRẺ EM - TỪ THỰC TIỄN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CU BA ĐỒNG HỚI
TRẦN THỊ NHƯ TRANG
TS. BÙI THỊ THANH THÚY 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1461 ThS
QUYỀN CỦA BỊ CÁO TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ - TỪ THỰC TIỄN TỈNH HÀ TĨNH
CAO ANH BẮC
PGS. TS VŨ TRỌNG HÁCH 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1462 ThS
QUYỀN CON NGƯỜI THÔNG QUA KIỂM SÁT XÉT XỬ PHÚC THẨM HÌNH SỰ - TỪ THỰC TIỄN VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
CAO THỊ MINH NGUYỆT
TS. TRẦN THỊ DIỆU OANH 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1463 ThS
ĐỊA VỊ PHÁP LÝ HÀNH CHÍNH CỦA CHẤP HÀNH VIÊN TRUNG CẤP - TỪ THỰC TIỄN CÁC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH QUẢNG BÌNH
ĐINH QUANG THÀNH
PGS. TS TRẦN THỊ CÚC 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1464 ThS
ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA BAN PHÁP CHẾ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP HUYỆN - TỪ THỰC TIỄN THỊ XÃ BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH
LÊ MINH HIỂN
TS. BÙI THỊ THANH THÚY 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1465 ThS
BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI THÔNG QUA KIỂM SÁT XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ - TỪ THỰC TIỄN VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
NGUYỄN VĂN LUẬN
TS. HOÀNG HÙNG HẢI 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1466 ThS
XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM TẠI CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAM LỘ, TỈNH QUẢNG TRỊ
NGUYỄN QUÝ NHẬT LINH
TS. ĐOÀN NHÂN ĐẠO 2019 Quản lý công
1467 ThS
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ
HOÀNG THỊ LAN ANH
TS. PHẠM THỊ NINH 2019 Quản lý công
1468 ThS
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ
LÊ VĂN THUẬN
TS. NGUYỄN THANH TUẤN 2019 Quản lý công
1469 ThS
TỔ CHỨC THỰC HIỆN LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
VÕ THỊ DIỆU MAI
TS. VŨ ANH TUẤN 2019 Quản lý công
1470 ThS
THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG - TỪ THỰC TIỄN HUYỆN ĐAKRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊ
LÊ DIỆU THUẦN
PGS. TS. LÊ THỊ VÂN HẠNH 2019 Quản lý công