Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
121 ThS
Chất lượng công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã ở thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Nguyễn Thế Chinh
PGS.TS Phạm Đức Chính 2020 Quản lý công
122 ThS
Thực hiện chính sách nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Nguyễn Thị Lan Anh
TS. Nguyễn Viết Định 2020 Quản lý công
123 ThS
Quản lý nhà nước đối với thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Dương Tuấn Anh
TS. Đặng Xuân Hoan 2020 Quản lý công
124 ThS
Quản lý nhà nước về biên giới quốc gia tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Phanthavong Khamla
PGS.TS Nguyễn Ngọc Đào 2020 Quản lý công
125 ThS
Quản lý nhà nước về dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Hà Đông
Trần Minh Hiếu
TS. Chu Xuân Khánh 2020 Quản lý công
126 ThS
Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
Phạm Thị Hương Giang
PGS.TS Ngô Thúy Quỳnh 2020 Quản lý công
127 ThS
Chất lượng nguồn nhân lực tại Cục cảnh sát quản lý tại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng
Phạm Trung Dũng
PGS.TS Ngô Thành Can 2020 Quản lý công
128 ThS
Tổ chức thi hành pháp luật dân chủ cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Bá Thị Thiên Trang
TS. Lê Thị Hằng 2020 Quản lý công
129 ThS
Chất lượng hoạt động thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tại Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình
Cao Thị Kim Thanh
TS. Phạm Thị Ninh 2020 Quản lý công
130 ThS
Tạo động lực làm việc cho viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa
Vương Hoàng Phong
TS Nguyễn Thu Hà 2020 Quản lý công
131 ThS
Tạo động lực làm việc cho công chức tại cơ quan Bộ Y tế
Lý Mai Hà
TS. Phan Văn Tác 2020 Quản lý công
132 ThS
Quản lý văn bản điện tử tại UBND quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Hà Mạnh Tùng
PGS.TS Văn Tất Thu 2020 Quản lý công
133 ThS
Cung ứng dịch vụ hành chính công tại UBND huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
Tống Thị Ngân
TS. Phùng Thị Phong Lan 2020 Quản lý công
134 ThS
Hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý xăng dầu của Cục trang bị và kho vận, Bộ Công an
Phạm Minh Ngọc
TS. Nguyễn Trịnh Kiểm 2020 Quản lý công
135 ThS
Thực hiện chính sách đối với người có công tại huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Hoàng Quốc Bảo
TS. Lê Văn Hòa 2020 Quản lý công
136 ThS
Quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Nam Định
Hoàng Thị Thanh Tú
TS. Nguyễn Viết Định 2020 Quản lý công
137 ThS
Đánh giá công chức tại Tổng cục biển và hải đảo Việt Nam
Phan Ngọc Thúy
TS. Lại Đức Vượng 2020 Quản lý công
138 ThS
Chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
Phạm Thùy Linh
TS. Nguyễn Đức Thắng 2020 Quản lý công
139 ThS
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới bền vững trên địa bàn huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Trần Đức Mạnh
TS. Phùng Văn Hiền 2020 Quản lý công
140 ThS
Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở tỉnh Hải Dương
Nguyễn Thị Vân Anh
TS. Lê Văn Hòa 2020 Chính sách công
141 ThS
Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn ở huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Đỗ Thị Ngọc Anh
PGS.TS Nguyễn Hữu Hải 2020 Chính sách công
142 ThS
Thực hiện chính sách tự chủ tài chính tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Phượng
PGS.TS Lê Chi Mai 2020 Chính sách công
143 ThS
Thực thi chính sách ứng dụng công nghệ thông tin tại UBND quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Nguyễn Thùy Dương
PGS.TS Nguyễn Văn Hậu 2020 Chính sách công
144 ThS
Thực thi chính sách đối với người có công tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Lê Thị Như Hoài
PGS.TS Nguyễn Thị Vân Hương 2020 Chính sách công
145 ThS
Thực hiện chính sách giải quyết việc làm cho người khuyết tật tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Phạm Vân Thanh
PGS.TS Vũ Duy Yên 2020 Chính sách công
146 ThS
Thực thi chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Vĩnh Long
Trần Khánh Vinh
PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Hải 2020 Chính sách công
147 ThS
Thực thi chính sách thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Đinh Vị Hoàng
TS. Đặng Thành Lê 2020 Chính sách công
148 ThS
Thực thi chính sách đối với người có công trên địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Nguyễn Mai Phương
TS. Lê Như Thanh 2020 Chính sách công
149 ThS
Thực hiện chính sách thi đua khen thưởng tại Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường
Phạm Bích Hồng
TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy 2020 Chính sách công
150 ThS
Thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới tại các xã thuộc thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Nguyễn Thế Hiệp
PGS.TS Nguyễn Hữu Hải 2020 Chính sách công