Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1471 ThS
THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ - TỪ THỰC TIỄN HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ
HOÀNG THỊ DIỄM HƯƠNG
PGS. TS. BÙI HUY KHIÊN 2019 Quản lý công
1472 ThS
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI - TỪ THỰC TIỄN HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ
HOÀNG VĂN THÁNH
TS. TRỊNH THANH HÀ 2019 Quản lý công
1473 ThS
THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO VÀO LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HuẾ
TRƯƠNG THỊ ANH TÚ
TS. NGUYỄN VĂN HÙNG 2019 Quản lý công
1474 ThS
THỂ CHẾ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI - TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG TRỊ
LÊ PHƯỚC THẮNG
TS. ĐÀM BÍCH HIÊN 2019 Quản lý công
1475 ThS
TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO VIÊN CHỨC TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ
NGUYỄN THỊ DIỆU LINH
PGS. TS. NGUYỄN VĂN LÝ 2019 Quản lý công
1476 ThS
TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO BÁC SĨ TUYẾN HUYỆN THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
ĐẶNG THỊ QUỲNH TRANG
PGS. TS. NGUYỄN TUẤN HƯNG 2019 Quản lý công
1477 ThS
QUẢN LÝ QUỸ KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ - TỪ THỰC TIỄN HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ
KIỀU VĂN DUẪN
TS. LÊ TOÀN THẮNG 2019 Quản lý công
1478 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HuẾ
PHẠM VĂN NHÂN
TS. NGUYỄN VIỆT HÙNG 2019 Quản lý công
1479 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM
TS. HOÀNG SỸ KIM 2019 Quản lý công
1480 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
TRẦN THỊ THANH LÊ
TS. HUỲNH QUÝ 2019 Quản lý công
1481 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
PHAN THANH CƯỜNG
PGS. TS. NGUYỄN HỮU HẢI 2019 Quản lý công
1482 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM ĐỐI VỚI NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ - TỪ THỰC TIỄN HUYỆN TRÀ BỒNG, TỈNH QUẢNG NGÃI
VÕ THỊ MAI VỸ
PGS. TS. PHẠM ĐỨC CHÍNH 2019 Quản lý công
1483 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
LÊ NGUYỄN HUYỀN TRANG
PGS. TS. LÊ THỊ VÂN HẠNH 2019 Quản lý công
1484 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DI TÍCH LỊCH SỬ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
PHẠM THỊ THÚY HẰNG
PGS. TS. TRẦN XUÂN BÌNH 2019 Quản lý công
1485 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
HOÀNG MINH ĐỨC
PGS. TS. NGUYỄN HOÀNG HIỂN. 2019 Quản lý công
1486 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI - TỪ THỰC TIỄN HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
NGUYỄN HIẾU THUẬN
PGS. TS. TRẦN THỊ CÚC 2019 Quản lý công
1487 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC - TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN MINH PHƯƠNG
PGS. TS. BẾ TRUNG ANH 2019 Quản lý công
1488 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ
HUỲNH PHÚC MINH
TS. BÙI KIM CHI 2019 Quản lý công
1489 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO HIỂM Y TẾ - TỪ THỰC TIỄN HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ
LÊ THỊ HỒNG ANH
PGS. TS. PHẠM KIÊN CƯỜNG 2019 Quản lý công
1490 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC Ở TỈNH QUẢNG TRỊ
NGUYỄN NGỌC CƯỜNG
PGS. TS. TRẦN VĂN GIAO 2019 Quản lý công
1491 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở TỈNH QUẢNG TRỊ
NGUYỄN THỊ NGỌC LIÊN
PGS. TS. BÙI THỊ THÙY NHI 2019 Quản lý công
1492 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN (TỪ NGUỒN ODA) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
NGUYỄN THỊ THÙY YẾN
PGS. TS. LÊ CHI MAI 2019 Quản lý công
1493 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẠO CÔNG GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HuẾ
PHAN QUANG HUY
PGS. TS. LÊ VĂN ĐÍNH 2019 Quản lý công
1494 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ
HỒ XUÂN HUYỀN
TS. LÊ VĂN THẮNG 2019 Quản lý công
1495 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
TRƯƠNG PHƯỚC AN
TS. NGÔ VĂN TRÂN 2019 Quản lý công
1496 ThS
PHÒNG CHỐNG LẠM DỤNG TRONG LĨNH VỰC QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI - TỪ THỰC TIỄN HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ
HẢI DIỆU THỦY
PGS. TS. TRANG THỊ TUYẾT 2019 Quản lý công
1497 ThS
PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ QUẢNG TRỊ, TỈNH QUẢNG TRỊ
NGUYỄN LƯU TUYẾT SƯƠNG
GS. TS. ĐINH VĂN TIẾN 2019 Quản lý công
1498 ThS
NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH
HÀ QUỐC CƯỜNG
TS. LÊ NHƯ THANH 2019 Quản lý công
1499 ThS
NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ, HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐINH VĂN DŨNG
TS. PHÙNG THỊ PHONG LAN 2019 Quản lý công
1500 ThS
NĂNG LỰC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA VIÊN CHỨC NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ
VÕ HÀ LINH
PGS. TS. VŨ DUY YÊN 2019 Quản lý công