Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1501 ThS
NĂNG LỰC CỦA CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ CÁC PHƯỜNG THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
VŨ THỊ THANH HUYỀN
TS. TRẦN XUÂN BÌNH 2019 Quản lý công
1502 ThS
NĂNG LỰC CÁN BỘ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ, HUYỆN SƠN HÀ, TỈNH QUẢNG NGÃI
NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG
TS. NGUYỄN ĐÌNH THUẬN 2019 Quản lý công
1503 ThS
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
HUYỀN TÔN NỮ DIỄM THÚY
TS. PHAN VĂN HÙNG 2019 Quản lý công
1504 ThS
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH CHO CÔNG CHỨC CẤP XÃ LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ, TỈNH THỪA THIÊN HuẾ
HOÀNG VŨ LINH
TS. NGUYỄN KHÁNH LY 2019 Quản lý công
1505 ThS
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
HOÀNG Ý NHI
TS. DƯƠNG HƯƠNG SƠN. 2019 Quản lý công
1506 ThS
ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC QUẢN LÝ Ở CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ
LÊ THỊ THU HOÀI
TS. BÙI THỊ NGỌC MAI. 2019 Quản lý công
1507 ThS
CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ
TRẦN ĐÌNH DŨNG
TS. NGUYỄN THỊ HÀ 2019 Quản lý công
1508 ThS
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ BỒNG, TỈNH QUẢNG NGÃI
NGUYỄN QUANG TUẤN.
PGS. TS. NGUYỄN VĂN HẬU 2019 Quản lý công
1509 ThS
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ, HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HuẾ
THÁI NGỌC THẢO
TS. NGÔ SỸ TRUNG 2019 Quản lý công
1510 ThS
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - TỪ THỰC TIỄN CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐẶNG THỊ HÀ
PGS. TS. BÙI HUY KHIÊN 2019 Quản lý công
1511 ThS
BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CHO CÔNG CHỨC CẤP XÃ, HUYỆN GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ
TRẦN THỊ OANH
PGS. TS. PHÙNG ĐÌNH MẪN 2019 Quản lý công
1512 ThS
XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, TỈNH QUẢNG TRỊ
VÕ THÁI PHONG
PGS. TS. NGUYỄN HỮU HẢI 2019 Quản lý công
1513 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
TRẦN BẢO NGUYÊN
TS. CHU XUÂN KHÁNH 2019 Quản lý công
1514 ThS
HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG BÌNH
NGUYỄN CÔNG BẰNG
PGS. TS. ĐẶNG KHẮC ÁNH 2019 Quản lý công
1515 ThS
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO MÔ HÌNH MỘT CỬA ĐIỆN TỬ TẬP TRUNG TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
HUỲNH PHẠM DUY HOÀNG
PGS. TS. NGUYỄN VĂN LÝ 2019 Quản lý công
1516 ThS
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ "MỘT CỬA LIÊN THÔNG" TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
PHAN LÂM THÙY DUYÊN
TS. TRỊNH THANH HÀ 2019 Quản lý công
1517 ThS
XÂY DƯNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ TỈNH QUẢNG TRỊ
TRẦN SÓNG THÀNH
PGS. TS NGÔ THÀNH CAN 2019 Quản lý công
1518 ThS
THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
LÊ THỊ THANH TÂM
PGS. TS ĐẶNG KHẮC ÁNH 2019 Quản lý công
1519 ThS
NĂNG LỰC CỦA CÔNG CHỨC NỮ QUẢN LÝ CẤP PHÒNG CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
DƯƠNG THỊ HOA
TS HOÀNG MAI 2019 Quản lý công
1520 ThS
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN VĂN TÚC
PGS. TS NGUYỄN MINH PHƯƠNG 2019 Quản lý công
1521 ThS
TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
TRẦN ANH TỐ
PGS. TS NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI 2019 Quản lý công
1522 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI HÓA THỂ DỤC THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
LÊ PHAN THANH HIẾU
TS. NGÔ VĂN TRÂN 2019 Quản lý công
1523 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HuẾ
TRẦN THỊ DIỄM THI
PGS. TS VŨ TRỌNG HÁCH 2019 Quản lý công
1524 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
NGUYỄN THỊ THÚY DUNG
PGS. TS NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 2019 Quản lý công
1525 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC HỘI ĐOÀN TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HuẾ
NGUYỄN LÊ THIÊN LAM
TS. NGÔ VĂN TRÂN 2019 Quản lý công
1526 ThS
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
LÊ THANH TÍN
TS. ĐINH THỊ CẨM LÊ 2019 Quản lý công
1527 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU KINH TẾ DUNG QUẤT, TỈNH QUẢNG NGÃI
NGUYỄN HẢI TRƯỜNG
TS. NGUYỄN HOÀNG QUY 2019 Quản lý công
1528 ThS
QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN ĐÌNH HOÀNH
PGS. TS TRANG THỊ TUYẾT 2018 Quản lý công
1529 ThS
CHẤT LƯỢNG CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TỈNH PHÚ YÊN
LÊ THỊ KIM CƯƠNG
PGS.TS VÕ KIM SƠN 2017 Quản lý công
1530 ThS
TIẾP CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ
NGUYỄN VĂN HẢI
PGS.TS. VŨ THỊ LOAN 2020 Quản lý công