Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1531 ThS
THỰC HIỆN VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH QUẢNG TRỊ
NGUYỄN THỊ NGỌC ANH
TS. TRỊNH THANH HÀ 2020 Quản lý công
1532 ThS
THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN TÂM THẦN HuẾ
LÊ ĐÌNH THỐNG
TS. ĐẶNG THỊ HÀ 2020 Quản lý công
1533 ThS
THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TỈNH THỪA THIÊN HuẾ
LÊ VIẾT TUẤN
PGS.TS. NGUYỄN HOÀNG HIỂN 2020 Quản lý công
1534 ThS
THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG NÚI, DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI HUYỆN AN LÃO, TỈNH BÌNH ĐỊNH
NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH
TS. ĐINH LÂM TẤN 2020 Quản lý công
1535 ThS
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH THỪA THIÊN HuẾ
NGUYỄN THỊ MINH CHÂU
TS. NGÔ SỸ TRUNG 2020 Quản lý công
1536 ThS
TẠO NGUỒN CÁN BỘ CHỦ CHỐT CHO CHÍNH QUYỀN HUYỆN HOÀI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH
PHẠM THỊ KIM HIỀN
PGS.TS. LÊ VĂN ĐÍNH 2020 Quản lý công
1537 ThS
QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CAO THỊ NGỌC HUYỀN
TS. LÊ TOÀN THẮNG 2020 Quản lý công
1538 ThS
QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
ĐẶNG HIỀN NHÂN
TS. LÊ TOÀN THẮNG 2020 Quản lý công
1539 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Ở TỈNH QUẢNG BÌNH
TRƯƠNG THỊ DIỆU LINH
TS. NGUYỄN THỊ NGỌC MAI 2020 Quản lý công
1540 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HuẾ
NGUYỄN TUẤN ANH
TS. NGÔ VĂN TRÂN 2020 Quản lý công
1541 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI
NGUYỄN THỊ LỆ HUYỀN
TS. HOÀNG SỸ KIM 2020 Quản lý công
1542 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HuẾ
LÊ VIẾT PHƯỚC
PGS.TS. NGUYỄN HOÀNG HIỂN 2020 Quản lý công
1543 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ
BÙI THỊ HẢI HÒA
PGS.TS. LÊ CHI MAI 2020 Quản lý công
1544 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TẠI HUYỆN A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HuẾ
ĐOÀN THỊ HƯƠNG
PGS.TS. TRẦN XUÂN BÌNH 2020 Quản lý công
1545 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN THỊ TỐ OANH
TS. VŨ VĂN TÍNH 2020 Quản lý công
1546 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
NGUYỄN THỊ THANH
PGS.TS. PHẠM ĐỨC CHÍNH 2020 Quản lý công
1547 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DI TÍCH VĂN HÓA CẤP QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HuẾ
LÊ THỊ THU
PGS.TS. NGUYỄN VĂN HẬU 2020 Quản lý công
1548 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
LÊ KIM THƯỜNG
PGS.TS. PHẠM ĐỨC CHÍNH 2020 Quản lý công
1549 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐÁNH BẮT XA BỜ Ở QUẢNG NGÃI
HuỲNH THỊ ÁNH SƯƠNG
PGS.TS. LƯƠNG THANH CƯỜNG 2020 Quản lý công
1550 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VEN BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
HOÀNG THỊ NHƯ QuỲNH
TS. NGUYỄN ViỆT HÙNG 2020 Quản lý công
1551 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ
NGUYỄN NGỌC TiẾN
TS. DƯƠNG HƯƠNG SƠN 2020 Quản lý công
1552 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HuẾ
TRẦN THỊ THÚY HÀ
TS. LƯƠNG MINH VIỆT 2020 Quản lý công
1553 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN TÂM THẦN HuẾ
NGUYỄN HuỲNH NHẬT QUANG
TS. BÙI KIM CHI 2020 Quản lý công
1554 ThS
QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
BÙI NGỌC TÂN
TS ĐẶNG THỊ HÀ 2020 Quản lý công
1555 ThS
NĂNG LỰC THAM MƯU CỦA CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
LÊ VĂN KHUYẾN
PGS.TS. NGUYỄN HỮU HẢI 2020 Quản lý công
1556 ThS
NĂNG LỰC CÔNG CHỨC VĂN THƯ TRONG CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
LÊ THỊ ÁNH TUYẾT
PGS.TS. NGUYỄN VĂN HẬU 2020 Quản lý công
1557 ThS
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM ĐỐI VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HuẾ
ĐẶNG HỮU THIÊN
PGS.TS. LÊ VĂN ĐÍNH 2020 Quản lý công
1558 ThS
ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC QUẢN LÝ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG BÌNH
TRẦN THANH HÀ
TS. LÊ THỊ TRÂM OANH 2020 Quản lý công
1559 ThS
CHẤT LƯỢNG NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND - TỪ THỰC TIỄN HĐND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ, TỈNH QUẢNG TRỊ
NGUYỄN ĐỨC PHONG
PGS.TS. LÊ VĂN ĐÍNH 2020 Quản lý công
1560 ThS
CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ CẤP XÃ TẠI HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
PHẠM HOÀNG LINH
TS. NGUYỄN ĐỨC THẮNG 2020 Quản lý công