Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1561 ThS
CHẤT LƯỢNG CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
NGÔ QUANG PHÚC ÂN
PGS.TS. NGUYỄN HỮU HẢI 2020 Quản lý công
1562 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG - TỪ THỰC TIỄN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
LÊ THỊ HỒNG NHUNG
PGS.TS. THÁI THANH HÀ 2019 Quản lý công
1563 ThS
BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHO CÔNG CHỨC CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ TẠI THÀNH PHỐ HUẾ
VƯƠNG THỊ KIM KHUÊ
TS. TRỊNH THỊ THÚY 2019 Quản lý công
1564 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN TRẦN SƠN
PGS.TS. PHẠM ĐỨC CHÍNH 2019 Quản lý công
1565 ThS
HỆ THỐNG VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN - TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG BÌNH
TRẦN NAM TRUNG
TS. NGUYỄN VĂN HẬU 2018 Quản lý công
1566 ThS
QUẢN LÝ NHÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG 16 XÃ VÙNG BIỂN TỈNH QUẢNG TRỊ
NGUYỄN THỊ ÁI LOAN
PGS.TS. NGUYỄN HỮU HẢI 2017 Quản lý công
1567 ThS
BẢO ĐẢM QUYỀN BỊ CÁO TRONG XÉT XỬ SƠ THẨM CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN - TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN HOÀNG TÂN
TS. LÊ THỊ HƯƠNG 2020 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1568 ThS
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT BẢO VỆ RỪNG TẠI HUYỆN TRÀ BỒNG, TỈNH QUẢNG NGÃI
CHÂU VĂN TẠO
GS. TS HOÀNG THỊ KIM QuẾ 2019 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1569 ThS
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ CƯ TRÚ - TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI
NGUYỄN ĐỨC THIỆN
TS. NGUYỄN QUANG VỸ 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1570 ThS
THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG
TS. NGUYỄN XUÂN THU 2019 Tài chính - Ngân hàng
1571 ThS
QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HuẾ
VÕ HOÀNG THÙY DƯƠNG
TS. NGUYỄN THỊ HiỀN 2019 Tài chính - Ngân hàng
1572 ThS
QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ BẢO LÃNH TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
NGUYỄN THỤY VY
PGS.TS. TRANG THỊ TUYẾT 2019 Tài chính - Ngân hàng
1573 ThS
QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HuẾ
LÊ TẤN DUYẾN
TS. NGUYỄN HOÀNG QUY 2019 Tài chính - Ngân hàng
1574 ThS
QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI CỤC THUẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
ĐÀO THỊ THẢO NGUYÊN
TS. ĐẶNG ĐÌNH THANH 2019 Tài chính - Ngân hàng
1575 ThS
QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
HỒ THỊ THÚY HẰNG
TS. NGUYỄN XUÂN THU 2019 Tài chính - Ngân hàng
1576 ThS
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC HUẾ
HOÀNG THỊ TRÀ HƯƠNG
PGS.TS. THÁI THANH HÀ 2019 Tài chính - Ngân hàng
1577 ThS
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CU BA ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH
TRẦN THỊ QUỲNH ANH
TS. PHẠM THỊ THANH VÂN 2019 Tài chính - Ngân hàng
1578 ThS
QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN THỊ HƯỜNG
TS. LÊ THỊ ANH VÂN 2019 Tài chính - Ngân hàng
1579 ThS
QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
TRẦN THỊ HIỀN
TS. LÊ TOÀN THẮNG 2019 Tài chính - Ngân hàng
1580 ThS
PHÒNG NGỪA RỦI RO TRONG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ
ĐINH THỊ HIẾU HIỀN
PGS.TS. THÁI THANH HÀ 2019 Tài chính - Ngân hàng
1581 ThS
PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH HUẾ
NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG
TS. TÔN ĐỨC SÁU 2019 Tài chính - Ngân hàng
1582 ThS
PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ
PHAN VĂN CHƯƠNG
TS. BÙI THỊ THÙY NHI 2019 Tài chính - Ngân hàng
1583 ThS
PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH THỪA THIÊN HuẾ
LÊ HÀ HỒNG NGỌC
TS. NGUYỄN XUÂN THU 2019 Tài chính - Ngân hàng
1584 ThS
KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
LÊ THỊ QUỲNH MI
TS. PHẠM THỊ THANH HƯƠNG 2019 Tài chính - Ngân hàng
1585 ThS
HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH HUẾ
NGUYỄN THỊ THANH PHÚC
TS. ĐẶNG THỊ HÀ 2019 Tài chính - Ngân hàng
1586 ThS
HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
TRẦN THỊ HUYỀN TRANG
TS. NGUYỄN ĐÌNH DŨNG 2019 Tài chính - Ngân hàng
1587 ThS
HUY ĐỘNG VỐN DÂN CƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH
PHAN QUỲNH ANH
TS.ĐẶNG THỊ HÀ 2019 Tài chính - Ngân hàng
1588 ThS
HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ
HỒ NGUYỄN NGỌC ANH
TS. NGUYỄN THỊ THÁI HƯNG 2019 Tài chính - Ngân hàng
1589 ThS
CHO VAY TIÊU DÙNG CÁ NHÂN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CHI NHÁNH BIDV BẮC QUẢNG BÌNH
PHAN ANH ĐỨC
PGS. TS TRẦN VĂN GIAO 2019 Tài chính - Ngân hàng
1590 ThS
CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
TRƯƠNG HẢI NAM
TS. NGUYỄN MẠNH HÙNG 2019 Tài chính - Ngân hàng