Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1621 ThS
Đảm bảo quyền con người trong thi hành án hình sự ở huyện An Dương thành phố Hải Phòng
Trần Văn Thọ
TS. Bùi Thị Thanh Thúy 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1622 ThS
Phòng Tư pháp huyện trong bảo vệ quyền con người - từ thực tiễn huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng
Nguyễn Thị Hồng Vân
TS. Nguyễn Minh Sản 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1623 ThS
Xử lý vi phạm hành chính của chi cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng
Nguyễn Thế Hưng
PGS.TS. Lương Thanh Cường 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1624 ThS
Tổ chức thực hiện pháp luật về an toàn thực phẩm ở thành phố Hải Phòng
Vũ Lan Anh
PGS.TS. Lương Thanh Cường 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1625 ThS
Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch biển từ thực tiễn thành phố Hải Phòng
Trần Tố Như
TS. Trần Thúy Vân 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1626 ThS
Bảo đảm quyền con người trong việc bắt, tạm giữ, tạm giam ở thành phố Hải Phòng
Nguyễn Văn Dân
PGS.TS. Tường Duy Kiên 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1627 ThS
Hoạt động ban hành quyết dịnh hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện - từ thực tiễn Ủy ban nhân dân xã Chí Linh, Hải Dương
Bùi Thị Hồng Nhung
TS. Trần Nghị 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1628 ThS
Pháp luật về quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các Bộ ở Việt Nam hiện nay
Vũ Thị Thúy Nga
TS. Phan Văn Hùng 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1629 ThS
Áp dụng biện pháp đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc - từ thực tiễn quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
Đặng Hưng Thịnh
TS. Nguyễn Thị Thu Hà 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1630 ThS
Vai trò của tòa án nhân dân trong thi hành án hình sự - từ thực tiễn Tòa án Nhân dân hai cấp ở tỉnh Tuyên Quang
Cao Thu Hồng
TS. Phạm Minh Tuyên 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1631 ThS
Nguyên tắc hòa bình trong giải quyết tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trên biển Đông
Ngô Thị Hồng
PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1632 ThS
Tổ chức thực hiện pháp luật về bầu cử tại huyện Hoài Đức thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Phương
TS. Đặng Xuân Phương 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1633 ThS
Thanh tra hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
Nguyễn Thúy An
TS. Trần Thị Thúy Vân 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1634 ThS
Thực hiện pháp luật về bổ nhiệm cán bộ công chức - từ thực tiễn Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
Phùng Huy Giáp
PGS.TS. Vũ Đức Đán 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1635 ThS
Vy phạm hành chính trong lĩnh vực vận tải hàng hóa đường bộ - từ thực tiễn thành phố Hải Phòng
Trịnh Hồng Thái
TS. Lê Thị Hoa 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
1636 ThS
Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí
Vũ Mạnh Thắng
TS. Nguyễn Hoàng Quy 2018 Tài chính ngân hàng
1637 ThS
Quản lý tài chính tại trường bồi dưỡng cán bộ Tài chính
Nguyễn Thị Phương Thảo
PGS.TS Trần Văn Giao 2018 Tài chính ngân hàng
1638 ThS
Quản lý chi nhánh ngân hàng nhà nước tại trường Bồi dưỡng Cán bộ Bộ Tài chính - Bộ Tài chính
Lê Thị Ánh Nguyệt
TS. Đặng Thị Hà 2018 Tài chính ngân hàng
1639 ThS
Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Phạm Vũ Thái Trà
PGS.TS Lê Chi Mai 2018 Tài chính ngân hàng
1640 ThS
Tổ chức thực hiện pháp luật về văn thư lưu trữ trong cơ quan, tổ chức Đảng tại tỉnh Bắc Ninh
Ngô Thị Vân Quỳnh
TS. Nguyễn Thị Hà 2018 Quản lý công
1641 ThS
Hoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
Bùi Thị Thanh Hường
TS. Đào Xuân Tiến 2018 Quản lý công
1642 ThS
Văn hóa ứng xử tại tập đoàn dầu khí Việt Nam
Nguyễn Thị Ngọc Hà
TS. Nguyễn Thị Hà 2018 Quản lý công
1643 ThS
Quản lý nhà nước đối với cơ sở hành nghề y tư nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội
Nguyễn Nga Linh
TS. Đặng Thị Minh 2018 Quản lý công
1644 ThS
Quản lý nhà nước đối với xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường Trung Quốc
Nguyễn Tuấn Ngọc
PGS.TS. Trang Thị Tuyết 2018 Quản lý công
1645 ThS
Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội hiện nay
Nguyễn Mạnh Quỳnh
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Đào 2018 Quản lý công
1646 ThS
Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo loại hình kinh doanh tại cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An
Nguyễn Thị Thơm
TS. Nguyễn Thị Hà 2018 Quản lý công
1647 ThS
Cải cách thủ tục hành chính tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hải Dương
Nguyễn Thị Hương Giang
PGS. TS. Nguyễn Văn Hậu 2018 Quản lý công
1648 ThS
Quản lý tài chính tại viện Khoa học Lao động và Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Đặng Hà Thu
PGS.TS. Trang Thị Tuyết 2018 Quản lý công
1649 ThS
Động lực làm việc của công chức cấp xã, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
Phạm Trung Hiếu
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2018 Quản lý công
1650 ThS
Hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công tại Sở Công thương Hà Nội
Mai Vũ Yên
TS. Trịnh Thị Thủy 2018 Quản lý công